Výber predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ide do finále

Aktualizované dňa: 15.06.2020 06:00

Záujem o pozíciu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) má 12 kandidátov. Ministerstvo financií SR v piatok 12. júna uzavrelo prijímanie žiadostí.

Kritériá na kandidátov boli prísne. Záujemcovia musia mať najmenej 5 rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie, spôsobilosť na právne úkony, plynulú znalosť anglického jazyka, ako aj ďalšie požiadavky, ktoré v prvom rade dbajú na odbornosť kandidátov a ich skúsenosti v oblasti financií.

„Som rád, že o pozíciu predsedu RRZ majú záujem kvalitní odborníci. Veľmi sme si želali, aby sme získali čo najviac mien a mohli z nich vybrať toho najlepšieho. Aj tento proces je dôkazom toho, že politika ide bokom a na dôležité pozície budeme transparentne vyberať ľudí na základe ich odbornosti,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Kandidátov teraz čaká verejné vypočutie pred komisiou, ktorú bude viesť predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič. V komisii budú predstavitelia poslaneckých klubov, ale aj odborníci z oblasti ekonómie. Po verejnom vypočutí komisia odporučí ministrovi financií maximálne troch kandidátov. Z nich vláda vyberie jedného a nominuje ho na schválenie Národnou radou Slovenskej republiky. 

Kandidáti na predsedu RRZ:

Juraj Sipko – riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
Libor Gula – finančný manažér, Siemens Healthineers
Marián Smorada – prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Roman Vlček – zástupca generálneho riaditeľa, člen predstavenstva Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
Jarko Fidrmuc – profesor, Katedra medzinárodnej ekonomickej teórie a politiky, Zeppelin University Friedrichshafen, Nemecko
Viliam Páleník – hosťujúci docent FMFI UK; vedecký pracovník, Ekonomický ústav SAV; prezident Inštitútu zamestnanosti
Ján Tóth – ekonomický expert; člen ekonomického krízového štábu pri MF SR a Úrade vlády SR
Martin Šuster – riaditeľ odboru výskumu, Národná banka Slovenska
Vladimír Solanič – analytik verejných financií, Európska komisia, Brusel, Belgicko
Martin Barto – konzultant, poradca pre projekty v oblasti finančného sektoru a zdravotníctva
Martin Mlýnek – zástupca prednostu, prednosta MČ Bratislava - Staré Mesto, konateľ Trademill, s.r.o.; predseda predstavenstva Mlynek & Co, j.s.a.
Libor Melioris – ekonomický analytik, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky


Vyjadrenie ministra Eduarda Hegera vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=mQ29iaB5WcE&feature=youtu.beTlačový odbor
Ministerstvo financií SR