Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vláda schválila návrh ministra financií a odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností

Vláda schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera a odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností

Podávame ďalšiu pomocnú ruku podnikateľom a občanom. Vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera vo veci odpustenia vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania.

Nadväzne na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu a zmiernenie ekonomických dopadov podnikateľov, vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie.

Schválený návrh upustí od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020. Podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splníí najneskôr do 30. júna 2021. Nevzťahuje sa to však na miestne dane a poplatky za odpady.

Upustí sa aj od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, a to za splnenia rovnakých podmienok - ak daňový subjekt tak urobí do 30. júna 2021.Aj v tomto prípade táto podmienka neplatí pri miestnych daniach a poplatkoch za odpady.

Zákon č. 67/2020 Z. z. „lex korona“ stanovil, že ak si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov vyšší daňový preplatok, než na ktorý mal skutočne nárok, dostane za takéto konanie pokutu vo výške 100% zo sumy, o ktorú si takto neoprávnene navýšil svoj preplatok. Predmetnú pokutu daňový subjekt však vďaka prijatému návrhu nedostane, ak sumu, ktorá mu neprislúchala, vráti správcovi dane.

 

Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Vláda schválila návrh ministra financií a odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.