Prichádza čas šetrenia

Aktualizované dňa: 27.06.2019 15:00

Po makroekonomickej prognóze prichádza Ministerstvo financií SR (MF SR)  s daňovou prognózou. Aj v tomto prípade sa dá povedať, že najlepšie časy už máme za sebou. Aktuálna prognóza daní a odvodov z dielne Inštitútu finančnej politiky (IFP) totiž predpokladá v rokoch 2019 až 2022 pokles príjmov. Dôvodom je spomalenie ekonomiky a legislatívne opatrenia, najmä zrušenie odvodu z reťazcov. Na druhej strane je však potešujúca informácia o zlepšujúcej sa efektivite výberu daní.

Aktuálna daňovo odvodová prognóza predpokladá nižšie príjmy. V tomto roku je to o 35 mil. eur menej než analytici očakávali vo februári a v ďalších rokoch je to pokles v priemere o 170 mil. eur v porovnaní s ostatnou prognózou. Za týmto prepadom stojí jednak legislatíva, ale z veľkej časti aj nižší ekonomický rast. Negatívne dopady čiastočne tlmí lepšia efektívna daňová sadzba, teda samotný výber daní a odvodov.

Teší ma, že efektivita výberu daní sa zlepšuje. Na druhej strane sa však na to, čo nás čaká, musíme pozrieť realisticky a otvorene si povedať, že najlepšie obdobie už máme za sebou. Faktom je, že časy, kedy sme mali nadpríjmy sú nateraz preč a mali by sme si všetci uvedomiť, že prišiel čas citlivo zvažovať každý výdavok zo štátneho rozpočtu,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický.

Najväčší výpadok príjmov spôsobuje celkové spomalenie ekonomickej aktivity a príjmy veľmi citlivo reagujú aj na malú zmenu prognózy vývoja na trhu práce. Predpokladané spomalenie  ekonomiky znižuje daňové a odvodové príjmy v roku 2019 o 111 mil. eur, v roku 2020 o 170 mil. eur a  v roku 2021 o 177 mil. eur. V poslednom roku prognózy sa očakáva mierne zníženie negatívneho vplyvu na 97 mil. eur.

Efektivita výberu je však počas všetkých rokov pozitívna, čo zmierňuje negatívny vplyv na celkové očakávania. V rokoch 2020 a 2021 tento pozitívny vplyv kompenzuje až polovicu negatívneho dopadu makroekonomického vývoja a aktualizácie legislatívy. Najviac sa na číslach v tomto roku podpísalo zrušenie odvodu z reťazcov a to až sumou 85 mil. eur. V ďalších rokoch malo toto opatrenie priniesť každoročne viac ako 100 mil. eur.

Ďalšie opatrenia s menším negatívnym vplyvom sú súčasťou novely zákona o dani z príjmov. Sú zamerané na podporu elektromobilov, R&D a mikropodnikov, a pod., čo sú však dobré správy pre podnikateľov

Pozitívom prognózy je rastúca úspešnosť výberu dane z pridanej hodnoty (DPH). „DPH je oblasť na ktorú sa zameriava veľká pozornosť finančnej správy a vidíme, že to prináša svoje ovocie. Vďaka ich činnosti môžeme konštatovať, že aj napriek poklesu spotreby domácností sa zvyšuje výnos DPH. Na druhej strane ma mrzí že sa nenaplnia očakávania, ktoré sme mali v súvislosti so zavedením eKasy. Kvôli posunutiu až do konca roka, ktorý schválili poslanci v parlamente, prinesie zavedenie eKasy v tomto roku menej peňazí do štátneho rozpočtu“, dodal L. Kamenický.

Odhadované spomaľovanie na trhu práce má negatívny vplyv na sociálne a zdravotné odvody a zároveň aj na DPFO. Napriek tomu výber odvodov v prvých troch mesiacoch roka naplnil očakávania a pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj pri plnení DPFO zo závislej činnosti.

Oproti februárovej prognóze revidujeme celkový odhad výnosu spotrebných daní smerom nadol. Na prognózu negatívne vplýva najmä aktualizácia prognózy makroprostredia. Vyššie výnosy očakávame pri spotrebnej dani z liehu a z elektrickej energie, kde vyššia úspešnosť výberu kompenzuje spomalenie hospodárskeho rastu.

Bližšie informácie sú dostupné na nasledujúcej linke:  https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/9-pokles-obzore-jun-2019.html

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR