Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

POMOC S HYPOTÉKAMI

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov.

Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127

POMOC VO FORME DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2023

Klientom bánk (daňovníkom), ktorým v roku 2023 po refixácii úrokovej sadzby úveru na bývanie skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do výšky 1 800 eur ročne (150 € mesačne).

Daňovník však musí splniť nasledovné podmienky:

Ako postupovať?

Daňový bonus sa uplatňuje (na základe predloženého potvrdenia od banky) v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré sa podáva v roku 2024. Daňovník v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne priloží k svojmu daňovému priznaniu.

Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní si daňový bonus (na základe predloženého potvrdenia od banky) prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie. Zamestnanec v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne predloží svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania.

Refinancovanie úveru na bývanie a daňový bonus

Na úvod dôležité pojmy:
REFIXOVANIE
- zmena úrokovej sadzby, ktorej dôsledkom je zmena výšky splátky v banke, v ktorej si klient zobral úver.
REFINANCOVANIE - prenesenie si úveru do inej banky, za účelom získania výhodnejších podmienok (najmä nižšia úroková sadzba). V tomto prípade však vzniká úplne nová zmluva s novými podmienkami a parametrami splátok. 

V prípade refinancovaných úverov (teda úverov, ktoré si klient v minulosti „preniesol“ do inej banky) platí niekoľko základných podmienok.

1. Dôležité je, kedy bolo refinancovanie („prenesenie“ do inej banky) realizované
2. Aký účel je na úverovej zmluve.

Vo všeobecnosti platí, že nárok na pomoc vo forme daňového bonusu je možné uplatniť po REFIXÁCII – teda po úprave výšky splátky z dôvodu zmeny úrokovej sadzby.

Pomoc vo forme daňového bonusu je však možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli REFINANCOVANÉ v minulosti, musí však byť súčasne splnených niekoľko podmienok:

Pomoc štátu je možné uplatniť aj na refinancované úvery (prenesené do inej banky) v roku 2023, no už nie formou daňového bonusu. Klient má možnosť si pomoc zo strany štátu uplatniť od 1.1.2024 cez príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127

 

OTÁZKY A ODPOVEDE K POMOCI S HYPOTÉKAMI VO FORME DAŇOVEHO BONUSU ZA ROK 2023

Ak sa mi v roku 2023 refixoval úver na bývanie v mojej banke a mám zrazu vyššie splátky, mám nárok na daňový bonus?

Ak som si v roku 2023 refinancoval svoj úver na bývanie, teda som ho preniesol do inej banky, mám nárok na pomoc a môžem si uplatniť daňový bonus?

Príklad: Bral som si úver na bývanie v roku 2018 s fixáciou úrokov na 5 rokov. Fixácia mi skončila v roku 2023, ale v inej banke som dostal lepšie podmienky, a tak som si úver refinancoval (preniesol do inej banky). V takomto prípade mi nárok na pomoc vo forme daňového bonusu nevzniká. 

Ak som si v roku 2020 refinancoval svoj úver na bývanie, teda som ho preniesol do inej banky a mal som fixáciu úrokov na 3 roky a v roku 2023 sa mi refixoval úver. Mám nárok na pomoc a môžem si uplatniť daňový bonus?

Príklad: Bral som si hypotéku v roku 2015 s fixáciou úrokov na 5 rokov. Fixácia mi skončila v roku 2020, ale v inej banke som dostal lepšie podmienky, a tak som si úver refinancoval (preniesol do inej banky). V novej úverovej zmluve mám uvedený účel - Nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. V tejto novej banke som si zafixoval úroky na 3 roky. Fixácia mi teda skončila v roku 2023, pričom v roku 2023 sa mi aj zvýšila splátka. Po tejto fixácii som však už banku nemenil a prijal som ponuku súčasnej banky. Nárok na pomoc mi vzniká. Zdôrazňujem, že ak by som tam však nemal ani jeden z týchto účelov - ( nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba alebo, rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie), nárok na uplatnenie daňového bonusu by mi nevznikol. 

Ak som si v roku 2023 refinancoval svoj úver na bývanie, teda som ho preniesol do inej banky, no hneď v roku 2023 som požiadal o refixáciu úrokov. Mám nárok na pomoc a môžem si uplatniť daňový bonus?

Príklad: Bral som si hypotekárny úver v roku 2018 s fixáciou úrokov na 5 rokov. Fixácia mi skončila v roku 2023, ale v inej banke som dostal lepšie podmienky, a tak som si úver refinancoval (preniesol do inej banky). V novej úverovej zmluve mám uvedený účel - Nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. V tejto novej banke som však hneď v roku 2023 požiadal o refixáciu. Nárok na pomoc vo forme daňového bonusu za rok 2023 mi nevzniká, ale môžem si uplatniť pomoc štátu od 1.1.2024 vo forme príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Čo ak mám tzv. Americkú hypotéku, pri ktorom je potrebné založiť nehnuteľnosť?

Príklad: Kupoval som si byt na vlastné bývanie. Keďže banka mi nemohla dať úver vo výške ceny bytu, ale len 80 % z jeho hodnoty, rozhodli sme sa s rodičmi, že založíme ich dom s vyššou hodnotou. Banka poskytla bezúčelový úver, ktorý sme použili na nákup môjho bytu. V úverovej zmluve je však uvedená zmienka o tom, že pôjde o nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, vtedy mi nárok na daňový bonus vzniká.

Aký príjem sa posudzuje v prípade zamestnanca? Ide o jeho hrubý príjem alebo o čistý príjem? V zákone je uvedené, že "na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane).

Aký príjem sa posudzuje v prípade živnostníka? Ide o jeho zisk ešte pred uplatnením nezdaniteľnej časti?

Je pri určovaní nároku na daňový bonus rozhodujúci príjem z roku 2023?

Čo v prípade, ak niekto časť roka poberal nemocenskú dávku, materské, rodičovský príspevok či dávku v nezamestnanosti? Rátajú sa aj tieto dávky do príjmu alebo nie?

Som s dieťaťom doma a poberám rodičovský príspevok (iný príjem nemám). Spĺňam podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.  Ako si uplatním tento daňový bonus?

Som dlhodobo PN. Mám hypotéku a v roku 2023 sa mi po refixáci zvýšili splátky. Spĺňam podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.  Ako si uplatním tento daňový bonus?

Ak sú pri úvere dvaja spoludlžníci, hranica príjmu na získanie daňového bonusu je dvojnásobná. Je potrebné v takom prípade priložiť k daňovému priznaniu potvrdenie o príjme od druhého spoludlžníka?

Ako si daňový úrad overí, aký je ich spoločný príjem?

Čo sa stane v prípade, ak niekomu vznikne daňový bonus vyšší ako je výška dane, ktorú má zaplatiť? Vyplatí mu štát rozdiel alebo v tomto prípade si môže uplatniť bonus len do výšky vypočítanej dane?

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. POMOC S HYPOTÉKAMI

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.