Parlamentná jeseň aj v znamení zákonov z rezortu financií

Aktualizované dňa: 10.09.2019 13:23

Podpora vedy a výskumu, zvýšenie príspevku na ubytovanie zamestnancov, či zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov. To je len časť z množstva opatrení, ktoré predkladá Ministerstvo financií SR (MF SR) na schôdzu Národnej rady SR (NR SR). Celkovo ide o 7 zákonov, ktoré prinesú zmeny pre firmy, podnikateľov ale aj zamestnancov. O týchto zmenách začnú poslanci rokovať v stredu 11.septembra popoludní.

Ministerstvo financií predkladá na rokovanie NR SR novelu zákona o dani z príjmov. Jej súčasťou je okrem iného aj opatrenie, ktoré má motivovať podnikateľov a firmy vo väčšej miere investovať do výskumu a vývoja. V súčasnosti zákon umožňuje odpočet daňových výdavkov na výskum a vývoj vo výške 100%. Ministerstvo financií SR po novom navrhuje, aby si firmy a podnikatelia mohli uplatniť odpočet výdavkov vo výške 150% od roku 2019 a 200% od roku 2020.

Súčasťou novely je aj návrh na zvýšenie príspevku na ubytovanie, ktorý by mal ešte vo väčšej miere motivovať nezamestnaných ľudí nájsť si prácu aj mimo svojho bydliska. Zamestnávateľ bude môcť zamestnancovi prispieť na tento účel sumou 100 eur, ktorú si zamestnávateľ uplatní ako daňový výdavok. Príspevok bude zároveň pre zamestnanca nezdaniteľným príjmom.

Ďalšou novinkou, ktorú prináša novela zákona o dani z príjmov, je podpora elektromobility. V reakcii na znižovanie environmentálnej záťaže a v súlade s Akčným plánom rozvoja elektromobility v SR, rezort financií navrhuje zaviesť osobitnú odpisovú skupinu pre elektromobily. V súčasnosti môžu podnikatelia a firmy odpisovať takéto vozidlá 4 roky, rovnako ako bežné osobné automobily. Navrhovanou zmenou sa doba odpisovania elektromobilov skráti na 2 roky.     

„Našim cieľom je zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku a chceme zároveň pomôcť malým a stredným podnikateľom. Preto zavádzame novú kategóriu mikrodaňovníkov, ktorí budú mať rôzne zvýhodnenia, napríklad pri odpisovaní majetku“, uviedol na margo plánovaných zmien minister financií Ladislav Kamenický. 
Do kategórie mikrodaňovníkov budú patriť podnikatelia, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790 eur. Mikrodaňovníci budú mať nové zvýhodnenia. Pôjde napríklad o predĺženie odpočtu daňovej straty na 5 rokov, zavedenie flexibilnosti v odpisovaní hmotného majetku s výnimkou nehnuteľností a iné. Podľa údajov ministerstva financií, bude do tejto kategórie spadať približne 50% zo všetkých daňovníkov.

Na rokovanie NR SR smeruje aj návrh, ktorý by mal zjednodušiť a zefektívniť používanie elektronických registračných pokladníc. Od 1.1.2020 by sa mala predĺžiť lehota na odosielanie údajov do systému e-kasa v off-line režime zo súčasných 48 hodín na 96 hodín a skrátiť by sa mala aj doba vytlačenia bločku priamo na predajnom mieste.

Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR aj naďalej bojujú proti neplatičom daní. Aj preto prichádza ďalšia úprava daňového poriadku, ktorá prináša viacero opatrení. Jedným z nich je aj zavedenie daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Slovensko tak bude prvou krajinou v EÚ, ktorá bude uplatňovať tento inštitút v oblasti daní. 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR