Minister Mikloš vystúpil na daňovom sympóziu v Zürichu

Aktualizované dňa: 21.10.2005 06:00

Podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš dnes (21.10. 2005) vystúpil na Medzinárodnom daňovom sympóziu vo švajčiarskom Zürichu. Hlavnou témou sympózia je „Konkurencia a vývoj daňovej politiky – riziká alebo príležitosti“.

Minister Mikloš predstavil skúsenosti malej stredoeurópskej krajiny pri zavádzaní rovnej dane. „Slovenská reforma zjednodušila a sprehľadnila daňový systém, zároveň odstránila zbytočnú byrokraciu. Zjednodušenie systému znížilo motiváciu na jeho obchádzanie. Daňová refoma tak položila základy vysokého hospodárskeho rastu a reálneho zlepšovania životnej úrovne občanov.

Nižšie daňové sadzby v nových členských krajinách Európskej únie nie sú hrozbou pre francúzskych, resp. nemeckých daňovníkov. Férová konkurencia v oblasti daňovej politiky prichádzajúca z východnej časti je prospešná aj pre západnú. Znamená totiž tlak na vlády západných členov únie, aby razantnejšie presadzovali Lisabonskú stratégiu.

Celá Európa životne potrebuje seriózne štrukturálne reformy. To je jediný spôsob, ako zabrániť firmám, aby odchádzali za efektívnejšou a lacnejšou výrobou ďalej na Východ – na Ukrajinu, do Indie, či Východnej Ázie,“ povedal Mikloš.

Mikuláš Gera
vedúci Tlačového oddelenia