MF SR sa rozhodlo zabrániť nárastu daní z nehnuteľností

Aktualizované dňa: 26.08.2005 06:00

Ministerstvo financií SR sa rozhodlo zabrániť neúmernému nárastu daní z nehnuteľností a navrhlo horné ohraničenie pre sadzby dane z pozemkov a stavieb. Ročná sadzba dane nesmie presiahnuť 20-násobok najnižšej ročnej sadzby dane určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení.

„Monitoring ministerstva potvrdil, že v niektorých prípadoch viedla absencia regulácie sadzieb k neprimeranému zvýšeniu zaťaženia niektorých skupín, najmä podnikateľov. Medzi extrémne prípady patria Jaslovské Bohunice,“ uviedol k návrhu podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš. "Cieľom zmeny, prerokovanej so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcami podnikateľských združení, je pomôcť ďalej zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, resp. zabrániť neprimeraným rozhodnutiam niektorých samospráv,“ dodal Mikloš.

Návrh je súčasťou novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú v stredu tento týždeň schválila slovenská vláda. Novelu ešte čaká schválenie v parlamente. Nadobudnúť účinnosť by mala od začiatku decembra, tak aby mali samosprávy dostatok času na vypracovanie a schválenie všeobecne záväzných nariadení na budúci rok.

Mikuláš Gera 
vedúci Tlačového oddelenia