Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

MF SR bojuje proti dezinformáciám

Počas predchádzajúcich dní sa na sociálnych sieťach začali šíriť rôzne informácie o tom, že Ministerstvo financií SR plánuje zaviesť neprimerane vysoké dane z nehnuteľností, ktoré môžu dosiahnuť aj viac ako 2 tisíc eur. Zároveň sa objavujú rôzne prepočty a percentá z trhových cien, ktoré vraj budú zavedené od roku 2022.

Ministerstvo financií SR upozorňuje, že tieto informácie sú nepravdivé a považujeme ich za poplašné správy.

Aj z toho dôvodu sa snažíme aj na sociálnych sieťach vyvracať všetky nepravdivé a zavádzajúce informácie v súvislosti s témou – daň z nehnuteľnosti. V tomto boji proti dezinformáciám budeme pokračovať. Napríklad aj takto:

https://www.facebook.com/190673150984347/posts/3955682181150073/ 

Aké sú fakty?

Reforma zdaňovania nehnuteľností na hodnotovom princípe je v súčasnosti vo fáze prípravy koncepcie, ktorá prinesie odpovede aj na spôsoby a postupy zavedenia hromadného oceňovania nehnuteľností. Následné témy týkajúce sa daňovej povinnosti budú známe až po spracovaní koncepčného riešenia.

Minister financií Eduard Heger sa už viackrát vyjadril, že daňová reforma vrátane zmien v dani z nehnuteľností nespôsobí negatívne zásahy do sociálnej štruktúry slovenskej spoločnosti. Jej podstatou je naopak podpora pracovnej aktivity, podnikania, tvorivosti, investícií, lebo to sú základné atribúty rastu životnej úrovne a kvality života našich občanov.

Ministerstvo financií ubezpečuje občanov, že pri akýchkoľvek daňových zmenách zohľadňuje sociálne aspekty a inak to nebude ani pri daňovej reforme. Na Slovensku roky chýbali reformy a aj preto sme začali zaostávať v životnej úrovni za vyspelými krajinami. Teraz ich chceme priniesť, lebo cieľom každej reformy je zlepšiť život občanom v krajine, a nie naopak.


Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. MF SR bojuje proti dezinformáciám

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.