Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Hospodárenie vlády k 31. 12. 2003

"Štátny rozpočet za rok 2003 je splnený podľa schváleného zákona" uviedol podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš. "Ministerstvo financií SR situáciu vo verejných financiách ďalej monitoruje a v marci predloží komplexnú analýzu stavu verejných financií v ESA 95 za rok 2003. Verím, že deficit verejných financií bude dodržaný (4,9 % HDP)."

Hospodárenie vlády SR k 31. decembru 2003 sa skončilo s deficitom 55 997 mil. Sk, t. j. na úrovni 99,9 % jeho schválenej celoročnej hodnoty. Celoročná výška schodku štátneho rozpočtu je v zákone o štátnom rozpočte naplánovaná na 56,0372 mld. Sk, skutočný schodok k 31. 12. 2003 dosiahol 99,9 % jeho predpokladanej celoročnej hodnoty. Príjmy štátneho rozpočtu sa plnili na 99 % (stav: 233 054,3 mil. Sk), výdavky sa ustálili na hodnote 99,2 % (stav: 289 050,8 mil. Sk) celoročne očakávaných výdavkov centrálnej vlády.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Hospodárenie vlády k 31. 12. 2003

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.