Dlh verejnej správy mimo sankčných pásiem

Aktualizované dňa: 23.04.2019 14:04

Bratislava 23.apríl 2019 – Dlh verejnej správy dosiahol ku koncu roka 2018 hodnotu 48,9 % HDP. Vyplýva to z jarnej notifikácie, ktorú dnes zverejnil Eurostat. Dlh verejnej správy v pomere k HDP klesá už piaty rok po sebe a nenachádza sa v žiadnom sankčnom pásme definovanom zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.

Deficit verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 na základe predbežných výsledkov dosiahol v roku 2018 hodnotu 0,7 % HDP. Rozpočet na rok 2018 pritom predpokladal podiel deficitu k HDP vo výške 0,8 % a dlh na úrovni 49,9% HDP. Na dosiahnutie nižšieho dlhu a deficitu mal pozitívny vplyv  nižší hotovostný schodok štátneho rozpočtu.

Lepšie než očakávané boli v minulom roku aj daňové a odvodové príjmy verejnej správy, ktoré boli oproti schválenému rozpočtu vyššie o 0,45 % HDP (407 mil. eur). Pozitívne sa skončilo aj hospodárenie Sociálnej poisťovne a oblasti verejného zdravotného poistenia, na ktoré mali vplyv najmä vývoj zamestnanosti a rast miezd.

Zdravotnícke zariadenia zaradené do verejnej správy dosiahli prebytok 142 mil. eur. Oproti plánovanému schodku, na úrovni 16,6 mil. eur tak dosiahli výrazné zlepšenie hospodárenia, aj vďaka prvej vlne oddlženia. 

Na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách došlo od roku 2018 k zmene zaznamenávania niektorých výdavkov štátnych rozpočtových organizácií, ktorých čerpanie spočíva v prevode na samostatné účty a v následnej realizácii z týchto účtov. Z tohto dôvodu  Eurostat vyjadril potrebu vysvetliť zaznamenanie transakcií súvisiacich s  výdavkami ústrednej správy v odhadovanej hodnote 0,3 % HDP. Analýza týchto výdavkov bude prebiehať v najbližšom období v spolupráci s Eurostatom a jej výsledok bude súčasťou jesennej notifikácie. Za posledných 10 rokov sa so situáciou potreby dodatočného preverenia zo strany Eurostatu stretlo viac ako 10 krajín, medzi inými napríklad Luxembursko, Belgicko, Rakúsko, Francúzsko a ďalšie.

Viac info: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9731224/2-23042019-AP-EN/bb78015c-c547-4b7d-b2f7-4fffe7bcdfad