Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Metodické dokumenty

ZMLUVA O FINANCOVANÍ

Vzor Zmluvy o financovaní medzi poskytovateľom príspevku na finančný nástroj a prijímateľom príspevku na finančný nástroj na programové obdobie 2021 - 2027.

Zmluva o financovaní

PRÍRUČKA IMPLEMENTÁCIE FINANČNÝCH NÁSTROJOV 

Príručka implementácie finančných nástrojov na programové obdobie 2021 -

 KONTROLNÉ ZOZNAMY

Vzor č. 1 - Kontrolný zoznam ku kontrole finančných nástrojov

Vzor č. 2 - Kontrolný zoznam ku kontrole výberu orgánu vykonávajúceho finančné nástroje

Vzor č. 3 - Návrh správy/Správa

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Finančné nástroje
  3. Programové obdobie 2021 - 2027
  4. Metodické dokumenty

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.