Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zdraženie pohonných hmôt nezapríčinil štát

Pracovníci MF SR pozorne monitorujú situáciu, pričom rast cien pohonných hmôt nás rozhodne neteší. Dá sa predpokladať, že o téme sa bude rokovať cez víkend na úrovni ministrov financií EÚ vo Veľkej Británii.

Sme ale presvedčení, že ak by sme už v minulosti reagovali na každý výkyv cien ropy znižovaním daní, cena pre konečného spotrebiteľa by bola dnes približne rovnaká.

Rast ceny pohonných hmôt nie je spôsobený zásahom zo strany štátu, ale rastúcou cenou ropy na svetových trhoch. Tento jav, nie je javom lokálnym, len slovenským, ale celosvetovým a je vyvolaný predovšetkým geopolitickou situáciou, rastúcim dopytom po ropných produktoch a obmedzenou ponukou ropy na svetových trhoch. 

Štát, ani vláda neurčuje konečnú cenu tovarov pre spotrebiteľa, určuje ju výrobca, resp. predajca na trhu. Zníženie spotrebnej dane dnes negarantuje zníženie cien pohonných hmôt pre konečného spotrebiteľa, ale rieši priestor pre predajcov. Naposledy sa to potvrdilo aj v Maďarsku, zníženie spotrebných daní neznížilo cenu pre konečného spotrebiteľa, ale znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu.

Akceptácia  návrhu ČESMAD-u, to znamená zníženie  spotrebnej dane z minerálnych olejov na minimálne sadzby EÚ,  by  pre štátny rozpočet na ročnej báze znamenala  výpadok  cca 4 mld. Sk. 

Napriek tomu, že sa ministerstvo neprikláňa k možnosti znižovania spotrebných daní, rezort zvažuje iné kroky, ktoré by mohli pomôcť obyvateľom znášať vysoké ceny motorových hmôt, a to vo forme kompenzácií alebo sociálnej pomoci.

Minister financií Ivan Mikloš bude o tejto téme v závere týždňa pravdepodobne diskutovať aj s ministrami financií štátov EÚ. Ministri financií únie sa zatiaľ zhodujú na tom, že by sa nemali v záujme zmierňovania negatívneho dopadu vysokých cien ropy na spotrebiteľov znižovať spotrebné dane z pohonných hmôt. Informoval o tom rakúsky minister financií Karl-Heinz Grasser.

"Ak by rastúce ceny benzínu znamenali, že by sme mali znižovať daňové sadzby, mali by ste sa spýtať, či bude diskusia o zvyšovaní daní v prípade poklesu cien palív. Ak by sme začali reagovať daňovou politikou na trhový vývoj, stala by sa nezmyselnou." uviedol Grasser.

Členské krajiny Európskej únie sa zaviazali neznižovať jednostranne spotrebné dane na pohonné látky v súvislosti s neustále rastúcimi cenami ropy. Európsky komisár pre menové záležitosti Joaquin Almunia nalieha, aby žiadny štát EÚ nepodnikal proti tejto situácii jednostranné kroky. Dodal, že žiadna krajina by nemala prijať individuálne opatrenia a zdôraznil potrebu predbežnej konzultácie s európskymi ministrami financií.

Peter Papanek
poradca ministra

 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Zdraženie pohonných hmôt nezapríčinil štát

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.