Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Verejné financie neboli zdravé ani pred pandémiou

Eurostat zverejnil v stredu predbežné výsledky hospodárenia jednotlivých krajín EÚ. Jarná notifikácia potvrdila v prípade Slovenska to, o čom sa hovorilo už niekoľko mesiacov. Výsledok sa ani vzdialene nepriblížil k číslu, ktoré v minuloročnom rozpočte predložila bývalá vláda. Na jeseň 2018 totiž poslanci schválili rozpočet na rok 2019 s vyrovnaným hospodárením, teda nulovým deficitom. Realitou je však podľa Eurostatu deficit verejných financií na úrovni 1,3% HDP.

Slovensko nenaplnilo svoje rozpočtové predsavzatia a výrazne prekročilo plánovaný deficit na rok 2019. Už v lete minulého roka sa hovorilo o schodku na úrovni takmer 0,7% HDP. Napokon sa deficit skoro zdvojnásobil a dosiahol úroveň 1,3% HDP. Ide o predbežné údaje a definitívne výsledky budú notifikované na jeseň tohto roku.

Plnenie rozpočtu verejnej správy bolo vlani oproti plánu ovplyvnené viacerými faktormi. Na jednej strane spomalením rastu slovenskej ekonomiky (predpokladaný rast bol na úrovni 4,5 %, realita však bola 2,3 %), metodickými zmenami (najmä vyradenie poplatkov do Národného jadrového fondu z príjmov verejnej správy), ktoré vyplynuli z benchmarkovej revízie národných účtov a horším hospodárením niektorých subjektov verejnej správy.

Vývoj základných ukazovateľov financií verejnej správy v rokoch 2017 až 2019

Ukazovateľ

m. j.

2017

2018

2019

ESA schodok

tis. EUR

-804 961

-940 628

-1 219 730

%HDP

-1,0

-1,1

-1,3

Maastrichtský dlh

tis. EUR

43 369 530

44 321 852

45 201 758

%HDP

51,3

49,4

48,0

HDP v b. c.

tis. EUR

84 517 005

89 720 961

  1. 77 048

Na výsledok hospodárenia verejnej správy mali vplyv najmä tieto skutočnosti:
• zvýšenie výdavkov sociálneho a zdravotného poistenia o 263 mil. eur,
• dofinancovanie zdravotníctva v objeme 260 mil. eur,
• horšie hospodárenie obcí a VÚC oproti rozpočtu o viac ako 255 mil. eur,
• horšie hospodárenie štátnych fondov oproti rozpočtu o 214,5 mil. eur (Národného jadrového fondu o 157,4 mil. eur a Environmentálneho fondu o 66,2 mil. eur),
• zlepšenie hospodárenia niektorých subjektov verejnej správy oproti rozpočtu o 191 mil. eur (napr. štátne príspevkové organizácie, dopravné podniky, Železnice SR, Eximbanka, Slovenská konsolidačná, a.s.).
• zníženie príjmov ESA dividend o takmer 140 mil. eur,
• nižšie daňové príjmy štátneho rozpočtu o 128 mil. eur (najmä z nezavedenia odvodu obchodných reťazcov a nanomarkerov a posun zavedenia e-kasy),

Dlh verejnej správy dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnotu 48 % HDP. Rozpočet na rok 2019 predpokladal hodnotu dlhu na úrovni 47,3 % HDP.

Vláda teda nedokázala ukočírovať svoje hospodárenie a neurobila kroky, ktoré by viedli k zníženiu deficitu a naopak prispela svojou fiškálnou politikou tak k enormnému zvýšeniu deficitu aj k nárastu dlhu.

 


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Verejné financie neboli zdravé ani pred pandémiou

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.