Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

ÚHP: Najlepšia zahraničná prax pre reformu slovenského zdravotníctva

Slovenský zdravotný systém sa v mnohom odlišuje od najlepších zdravotných systémov krajín západnej Európy. Útvar hodnoty za peniaze sa vo svojej najnovšej analýze pozrel na najlepšiu zahraničnú prax, na ktorej by mohla byť postavená akákoľvek budúca reforma slovenského zdravotníctva.

Hoci nastavenie zdravotných systémov nie je možné jednoducho prenášať medzi krajinami, slovenské zdravotníctvo by sa malo držať toho, čo funguje v iných krajinách západnej Európy, ktoré patria k najlepším na svete. 

Analýza ÚHP bližšie rozoberá päť spoločných čŕt: 

1.Najlepšie výsledky dosahujú solidárne systémy, v ktorých majú nárok na širokú zdravotnú starostlivosť všetci obyvatelia bez ohľadu na príjem.  

2. Poisťovne a fondy v povinnom systéme zdravotníctva prerozdeľujú verejné zdroje. Možnosť vyplácania zisku akcionárom zdravotných poisťovní preto v povinnom systéme nenájdeme v žiadnej krajine EÚ okrem Slovenska a v USA. 

3. Nemocnice sú v krajinách EÚ prevažne inštitúcie bez motivácie tvorby zisku, ktoré vo veľkej miere vlastní štát, samosprávy alebo neziskový sektor. Súkromný sektor plní úlohu v špecifických výkonoch v menších nemocniciach. 

4. Nevyzerá, že by počet poisťovní mal dopad na zdravotné výsledky. Medzi krajinami s najlepšími výsledkami sú krajiny s typicky centralizovanejším systémom aj krajiny s viacerými poisťovňami. 

5. Spolu s pripoistením plnia poplatky skôr doplnkovú úlohu v zdravotníctve. Výška poplatkov na Slovensku sa síce podobá zahraničiu, ale chýba transparentnosť a vopred známe informácie pre pacientov. 

Zahraničné príklady ukazujú, že kvalitné verejné inštitúcie sú cestou k dobrým zdravotným výsledkom. Celá analýza je dostupná na stránke: https://bit.ly/dobraprax_zdravotnictvo

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR
 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. ÚHP: Najlepšia zahraničná prax pre reformu slovenského zdravotníctva

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.