Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Tretinu trhu neživotného poistenia čakajú nižšie sadzby dane

Poistný trh na Slovensku čakajú od októbra zmeny. Ministerstvo financií SR (MF SR) pripravilo novelu zákona o dani z poistenia, ktorá nahradí 8% ný odvod z neživotného poistenia. Celkovo sa znížené sadzby tejto dane budú uplatňovať na tretinu objemu neživotného poistenia, čo znamená, že tieto poistenia by mohli byť lacnejšie. Na PZP, ktoré tvorí ďalších takmer 30% trhu sa bude vzťahovať nulová sadzba dane.

Nová daň z poistenia zohľadňuje sociálne a ekonomické aspekty pri stanovovaní výšky jednotlivých sadzieb. MF SR si preto myslí, že v niektorých odvetviach neživotného poistenia by mohlo dôjsť k poklesu súčasných cien poistiek, na ktoré sa dnes uplatňuje 8% -ný odvod z neživotného poistenia.

K výraznému zníženiu sadzby dochádza pri poistení úrazu a choroby a to na polovicu teda na úroveň 4%.
K zníženiu dôjde aj pri poistení škôd na majetku (napr. poistenie domu, bytu, a pod.) a to o štvrtinu na 6%. Rovnaké zníženie sadzieb a to na 6% sa týka aj poistenia exportného a poľnohospodárskeho úveru. Na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje 0 % sadzba dane, takže tohto segmentu, ktorý predstavuje takmer tretinu celého neživotného poistenia sa novoprijatá daň nijako nedotkne. Celkovo sa nulová resp. znížené sadzby budú uplatňovať na 60% objemu neživotného poistenia.

Názov poistenia Poistný odvod Zmena Daň z poistenia Podiel na trhu
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Neplatí sa Bez zmeny 0% 29%

Havarijne poistenie auta

 

8% Bez zmeny 8% 27%

Poistenie škôd na majetku (napr. poistenie domu, bytu,)

 

8% Zníženie sadzby o 2% 6% 26%

Poistenie úrazu alebo choroby

 

8% Zníženie sadzby o polovicu 4% 3,4%

Cestovné poistenie

 

8% Bez zmeny 8% 3,3%

Poistenie lietadla alebo plavidla určeného na rekreačne účely

 

8% Zvýšenie poistného 18% 0,23 % odhad

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Tretinu trhu neživotného poistenia čakajú nižšie sadzby dane

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.