Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Reakcia Ministerstva financií SR na vyhlásenie politickej strany

Ministerstvo financií SR eviduje mediálne výzvy jednej z politických strán, no nebude sa zapájať do predvolebnej kampane. MF SR nemá k dispozícii analytický materiál predmetnej politickej strany, ku ktorému sa môže adekvátne vyjadriť. MF SR eviduje iba predvolebnú propagačnú brožúru, respektíve zoznam rôznych viac či menej konkrétnych a nie nutne konsolidačných opatrení.

Ministerstvo financií každopádne ďakuje poslancom za podnety. Podľa stupňa konkrétnosti a kvantifikovateľnosti ich zohľadní vo svojej práci na balíku možných konsolidačných opatrení.

Ministerstvo financií SR pristupuje k svojim konsolidačným opatreniam premyslene, odborne a maximálne citlivo s ohľadom na občana aj verejné financie. MF SR žiadne zvyšovanie daní nezavádza. Prezentované návrhy treba vnímať ako začiatok verejnej diskusie o možnostiach konsolidácie. MF SR už pred pár týždňami avizovalo, že opatrenia bude zverejňovať postupne, budú rôzneho charakteru a bude ich potrebné vnímať ako celok. Celkovú analýzu možností, ako ozdraviť verejné financie, predstavíme v septembri.

Chceme zároveň uviesť, že v prípade niektorých diskutovaných návrhov ministerstva financií, ide o transpozíciu európskych smerníc, teda opatrení, čo Slovensko zaviesť musí. Ďalej ide napríklad o úpravu nesystémových návrhov, ktoré prijal parlament bez odbornej diskusie. MF SR preto túto odbornú diskusiu otvára s tým, že tieto návrhy prejdú riadnym legislatívnym procesom. Ten je potrebné začať už dnes, ak chceme vytvoriť priestor pre budúcu vládu ich včas presadiť do praxe.

MF SR pripomína, že o definitívnej podobe týchto opatrení, ako aj o ich prijatí, bude rozhodovať až demokraticky zvolená vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Reakcia Ministerstva financií SR na vyhlásenie politickej strany

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.