Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Reakcia MF SR na kritiku vyrovnaného rozpočtu zo strany RRZ

MF SR si váži pravidlá rozpočtového procesu. Pri zostavovaní rozpočtu MF SR v prvom rade záležalo na tom, aby v celom procese boli dodržané všetky písané aj nepísané pravidlá a zákonné postupy. V opačnom prípade by MF SR mohlo vytvoriť do budúcnosti nebezpečný precedens. Stráženie transparentnosti rozpočtového procesu je pritom základnou ústavnou funkciou RRZ a jej stanovisko preto MF SR považuje za neprimerané.

MF SR mohlo pri príprave vyrovnaného rozpočtu nájsť potrebné škrty výhradne iba v takzvaných nemandatórnych položkách. Tie má vláda k dispozícii bez toho, aby potrebovala schválenie legislatívy v parlamente. Takýto postup doteraz dlhodobo presadzovala aj samotná RRZ, a preto je zmena ich dlhodobého postoja v tejto otázke prekvapivá. MF SR preto v návrhu šetrí najmä na prevádzkových nákladoch, nákladoch na zamestnancov a investíciách.

Ak by sme postupovali podľa návodu RRZ, hrozilo by, že MF SR koná nad rámec svojho mandátu a aktuálnych kompetencií.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Reakcia MF SR na kritiku vyrovnaného rozpočtu zo strany RRZ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.