Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Prvé financie z plánu obnovy na obnovu rodinných domov

Spolu so začiatkom septembra Slovensko spúšťa aj pilotné výzvy z Plán obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Pod gesciou Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP je vyčlenených 30 miliónov eur, ktoré budú rovnomerne rozdelené medzi dve samostatné skupiny žiadateľov. Prvá polovica finančných prostriedkov bude smerovať štandardným žiadateľom a tá druhá bude zameraná na pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Prvé uvoľnené prostriedky z plánu obnovy podporil aj samotný minister financií Igor Matovič: "Som rád, že tento projekt má aj sociálny rozmer a plníme tak jeden z našich základných cieľov. Myslíme totiž aj na mnohopočetné rodiny s viac ako štyrmi deťmi a na rodiny, ktoré sa starajú o deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Práve tieto skupiny budú patriť medzi takzvaných zvýhodnených žiadateľov s jednoduchšími podmienkami. Inak povedané, záleží nám na tom, aby sa financie dostali aj rodinám, ktoré sú v súčasnosti najohrozenejšie.“

ČO JE CIEĽOM OBNOVY RODINNÝCH DOMOV?

• Cieľom je znížiť energetickú spotrebu domov, a tak znížiť aj emisie CO2.
• Obnova rodinných domov prispeje nielen ku skvalitneniu bývania a predĺženiu ich životnosti, ale aj k zníženiu emisií skleníkových plynov a závislosti Slovenska na dovážaných palivách.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O PRÍSPEVOK NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU?

• O príspevok môžu požiadať vlastníci alebo spoluvlastníci domov postavených pred rokom 2013
• Domy musia spĺňať podmienky špecifikované vo výzvach

Celkový projekt týmito výzvami nekončí, keďže jeho zámerom je do konca roka 2026 obnoviť prostredníctvom financií z plánu obnovy tisíce rodinných domov.

Viac informácií k príspevkom na obnovu domov môžu záujemcovia nájsť na stránke www.obnovdom.sk

Záznam z tlačovej konferencie o podrobnom predstavení projektu nájdete tu: https://fb.watch/fph4c8s3-Z/
 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Prvé financie z plánu obnovy na obnovu rodinných domov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.