Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Osobitný odvod bánk by mal zostať na súčasnej výške do konca roku 2020

Ministerstvo financií SR pripravilo novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Najdôležitejšou zmenou je fixácia sadzby odvodu. Zatiaľ čo doteraz sa jeho výška odvíjala od sumy uhradeného odvodu, po novom by mala byť sadzba presne stanovená a od roku 2021 by mala byť na nulovej úrovni.

Doteraz banky zaplatili na osobitnom odvode spolu viac ako 696 mil. eur. Cieľom návrhu zákona je zaviesť taký mechanizmus prispievania bánk na financovanie nákladov na riešenie finančných kríz, ktorý by bol čo najprimeranejší a najprehľadnejší.

Návrhom zákona sa upúšťa od určovania sadzby odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa. Po novom sa stanovuje presná výška sadzby, ktorá bude na doterajšej úrovni a zostane nezmenená až do konca roku 2020. Táto zmena by mala bankám umožniť lepšie plánovanie svojho cash flow a zároveň umožní nastaviť reálnejšie svoje obchodné plány.

Novela navrhuje ponechanie sadzby osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na súčasnej úrovni koeficienta, t. j. 0,2 % a časovo obmedziť  jeho platenie len do konca roka 2020. 

Od roku 2021 sa navrhuje nulová sadzba tohto odvodu. Novela zároveň ruší ustanovenia o tzv. degresii sadzby bankového odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa, ktorým je podiel uhradených odvodov na celkových aktívach bankového sektora SR. Osobitný odvod platia banky na Slovensku od roku 2012. Až do roku 2015 bola sadzba osobitného odvodu vo výške 0,4% a od roku 2015 sa znížila na súčasnú úroveň 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu.
 
Novela by mala nadobudnúť účinnosť 24. novembra 2016.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Osobitný odvod bánk by mal zostať na súčasnej výške do konca roku 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.