Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Návrh rozpočtu smeruje na tripartitu

Ministerstvo financií SR predložilo na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady pracovný návrh štátneho rozpočtu na roky 2022 až 2024. Rozpočet počíta s plánovaným deficitom na úrovni 4,94 % HDP, čo je o polovicu menej, aký bol schválený v novele na tento rok. Prioritou rozpočtu na budúci rok sa stáva sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo.

Rozpočet ministerstva práce bude vyšší o 171 mil. eur, a to najmä pre nárast výdavkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP o 46,7 mil. eur, v súvislosti so zvýšením príspevku na opatrovanie, zvýšením výdavkov na podporu rodiny o 33,0 mil. eur či alokáciou výdavkov z Plánu obnovy a odolnosti v sume 39,5 mil. eur.

Výdavky v zdravotníctve dosiahnu v roku 2022 úroveň 6,38 mld. eur, čo znamená medziročný rast o 411 mil. eur (o 6,9 %) oproti schválenému rozpočtu 2021. V oblasti liekov rozpočet počíta s vynaložením približne 57 mil. eur za účelom zrušenia doplatkov pre vybrané skupiny obyvateľstva a na zabezpečenie inovatívnej liečby. Na dobeh zdravotnej starostlivosti, ktorá bola odložená pre pandémiu je na rok 2022 vyčlenených 100 mil. eur. Naďalej sú v rozpočte kapitoly alokované prostriedky na úrovni 125 mil. eur, ktoré umožnia dofinancovať zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Zároveň sú vo výdavkoch zahrnuté aj prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej sume 219,9 mil. eur.

O 459 mil. eur rastú výdavky aj v oblasti školstva. Návrh rozpočtu odzrkadľuje zvýšenie výdavkov z titulu realizovania plánu obnovy a pokračovania projektov financovaných z eurofondov. Za účelom podpory predprimárneho vzdelávania sa zvyšujú výdavky kapitoly na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách o sumu 10,9 mil. eur na celkovú sumu 26,1 mil. eur. Návrh rozpočtu vytvára priestor na úhradu výdavkov súvisiacich s členskými príspevkami v medzinárodných organizáciách a financovanie výdavkov na asistentov učiteľa v regionálnom školstve. Šport bude v roku 2022 aj naďalej podporovaný prostredníctvom Fondu na podporu športu výdavkami zo štátneho rozpočtu v sume 31,5 mil. eur.

Návrh rozpočtu verejnej správy je predkladaný v čase nastupujúcej 3. vlny pandémie. Prognózovanie ekonomických veličín a fiškálne plánovanie je tak mimoriadne náročné. Napriek tomu je predložený rozpočet vyvážený a v najlepšej možnej miere zosúlaďuje požiadavky na rozpočtovú zodpovednosť. Rozpočet tiež vytvára zdrojovú bázu na možné negatívne vplyvy stále prebiehajúcej pandémie a zároveň počíta s potrebnými fiškálnymi stimulmi do oslabenej ekonomiky formou investícií, ktoré rastú o približne 1,5 násobok - na úroveň takmer 6 mld. eur.

Viac informácií: TU

Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Návrh rozpočtu smeruje na tripartitu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.