Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vláda SR schválila Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026

Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Trenčíne schválila Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Návrh tak smeruje na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

Rezort financií pripravil návrh rozpočtu v rekordne krátkom čase, aj s ohľadom na riziká, ktoré by mohlo priniesť rozpočtové provizórium. Samotný návrh rozpočtu zohľadňuje aj plán postupnej konsolidácie verených financií a počíta so znížením deficitu z tohtoročnej úrovne 6,52% HDP na 5,97 % v roku 2024

Predkladaný návrh rozpočtu okrem potrebnej konsolidácie zohľadňuje aj výrazné vplyvy legislatívnych a nelegislatívnych materiálov schválených v predchádzajúcom volebnom období. Napriek tejto skutočnosti však vláda SR v predkladanom návrhu rozpočtu verejnej správy neznižuje výdavky určené na vyplácanie dôchodkov, či výdavky určené na podporu iných zraniteľných skupín obyvateľstva, ako ani výdavky na školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, rodinnú politiku a mnohé ďalšie oblasti, aby negatívne vplyvy na obyvateľstvo boli čo najmenšie.

Pri zohľadnení potrebného konsolidačného úsilia, návrh rozpočtu verejnej správy počíta aj s výdavkami určenými na prijatie trvalého 13. dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za predchádzajúci rok, a to súčasne pri zachovaní rodičovského dôchodku. Rovnako je v návrhu rozpočtu verejnej správy zabezpečená pomoc pri splácaní úverov na bývanie v súvislosti s nárastom úrokových sadzieb, ktoré zvyšujú finančné zaťaženie  domácností a mohlo by dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať tieto úvery. Návrh rozpočtu verejnej správy taktiež zahŕňa aj výdavky na vytvorenie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktorého cieľom je posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu, rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a cykloturistiky, ako aj podpora športu. Zároveň kvôli stále prebiehajúcej energokríze sa v rozpočte verejnej správy počíta s pomocou vlády SR na kompenzáciu vysokých cien pre domácnosti s cieľom ich stabilizácie.

V budúcom roku vláda v súlade so svojím programovým vyhlásením plánuje znížiť deficit na 5,97 % HDP. Schodok sa tak má znížiť o viac ako 0,5 % HDP z úrovne 6,52 % v tomto roku. K medziročnému poklesu schodku prispejú najmä prijaté konsolidačné opatrenia, a to najmä zdanenie dočasných vysokých ziskov v bankovom sektore, zvýšenie zdravotných odvodov, predĺženie platnosti solidárneho príspevku v odvetví spracujúcom ropu, zníženie odvodov do 2. dôchodkového piliera, zavedenie minimálnej a dorovnávacej dane pre právnické osoby, či zvýšenie daní z tabaku a liehu a iné. Od roku 2025 si budú európske fiškálne pravidlá pravdepodobne vyžadovať ďalšie znižovanie nominálneho deficitu o 1 % HDP ročne.

Návrh rozpočtu a sprievodné dokumenty nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29105/1

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Vláda SR schválila Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.