Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Internetový register osobitných ponukových konaní sa osvedčil

Register osobitných ponukových konaní (www.ropk.sk), v ktorom sa zverejňujú ponuky nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj, oslávil včera (01.10.2008) prvé narodeniny. Prostredníctvom tohto internetového portálu môžu fyzické a právnické osoby vyhľadávať nehnuteľný majetok štátu určený na predaj, uchádzať sa o jeho kúpu a nadobúdať ho do svojho vlastníctva po predložení najvyššej cenovej ponuky.

Ponuky nehnuteľného majetku štátu sú zoradené od najnovších po najstaršie, s možnosťou vyhľadávania pomocou niektorého z filtrov (napr. podľa umiestnenia nehnuteľnosti). Cenové ponuky prijíma správca príslušného majetku štátu v zalepenej obálke s označením príslušného hesla a s označením neotvárať.

Cieľom zavedenia elektronickej formy ponuky nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj bolo spriehľadniť nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu a zlepšiť dostupnosť ponuky, doposiaľ zverejňovanej výlučne v tlači. Ročná prax potvrdila, že register dané ciele napĺňa, a že sa plne osvedčil.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Internetový register osobitných ponukových konaní sa osvedčil

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.