Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Finančná pomoc pre železnice

Ministerstvo financií SR poskytuje ďalšiu pomoc

Na ministerstve financií si uvedomujeme náročnú situáciu spôsobenú krízou, ako aj dôležitosť plynulého chodu železničnej dopravy. Preto sme v utorok 20. septembra 2022 uvoľnili 35 miliónov eur pre ŽSR na financovanie nákladov nevyhnutných pre fungovanie do konca roku 2022. Železnice z týchto prostriedkov uhradia prevádzkové a personálne výdavky. Dôvodom dofinancovania  nad rámec rozpočtu sú vyššie ceny za služby a energie.

Zároveň uvoľňujeme ďalších takmer 9 miliónov eur pre ŽSSK. Tieto financie pomôžu spoločnosti vykompenzovať výpadok príjmu z prepravy cestujúcich v čase pandémie.

Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Finančná pomoc pre železnice

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.