Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

EK potvrdila historicky najlepší výber DPH

Slovensko zaznamenalo historický úspech v oblasti hodnotenia výberu daní DPH za rok 2020. Podľa hodnotenia Európskej komisie (EK) sa medzera DPH v roku 2020 znížila na 13,9%, čo predstavuje najlepší výsledok od roku 2000. Zároveň podľa predbežného odhadu EK bude pokles daňovej medzery pokračovať aj v roku 2021. EK odhaduje pokles až na úrovni 8,8%.

EK zverejnila správu o veľkosti daňovej medzery na DPH za rok 2020, v ktorej informuje, že štátom EÚ sa podarilo v roku 2020 medziročne znížiť medzeru DPH o približne 2 percentuálne body (z 11,0 % na 9,1 %). Detailnejšia analýza EK za rok 2020 odhaľuje, že za poklesom medzery DPH v EÚ sú podporné protipandemické opatrenia vlád, ktoré sa výraznejšie odzrkadlili aj na medziročnom poklese (-22 %) bankrotov firiem v EÚ. Naopak na úrovni celej EÚ sa nepodarilo preukázať predpokladaný pozitívny vplyv zvýšených elektronických platieb a poklesu aktivít v sektoroch s prirodzene vyššou medzerou.  

Slovensko od roku 2012 kontinuálne zlepšuje úspešnosť výberu DPH. Kým v roku 2012 sa na DPH nepodarilo vybrať viac ako tretina jej potenciálneho výnosu (35 %), v roku 2020 sa medzera na DPH zúžila na 13,9 %, čo je historicky najlepší výsledok Slovenska podľa aktuálnych meraní EK od roku 2000. Ak by sa nám v roku 2020 podarilo dosiahnuť úspešnosť výberu DPH priemeru krajín EÚ (zodpovedajúcu daňovej medzere na úrovni 9,1 %) – rozpočtová kasa by si polepšila o spravodlivo vybraných 380 mil. eur. 

Podľa predbežného odhadu EK, ale aj IFP a FS SR výraznejší pokles daňovej medzery pokračoval aj v minulom roku (2021) a vývoj efektívnej daňovej sadzby (EDS) na DPH naznačuje, že klesajúci trend zaznamenáme aj v aktuálnom roku (2022).

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR
 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. EK potvrdila historicky najlepší výber DPH

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.