Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Efektivita výberu daní sa zvyšuje

Bratislava 15.2.2014 - Oproti poslednej prognóze z novembra minulého roka, teda prognóze, na ktorej bol postavený rozpočet na tento rok, zvyšujeme odhad daňových a odvodových príjmov v roku 2013 o 261 mil. eur (0,4% HDP)  a o 189 mil. eur (0,3% HDP) v roku 2014.

K vyššej prognóze prispel zlepšený výber DPH, lepší výnos spotrebných daní a očakávaný vyšší akruálny výnos pri dani z príjmov právnických osôb (DPPO).

„Vďaka bezprecedentnej spolupráci finančnej správy polície, generálnej prokuratúry, sa nám podarilo dosiahnuť zlepšenie úspešnosti, efektivity výberu dane z pridanej hodnoty na medziročnej báze o 289 mil. eur,“ povedal minister financií Peter Kažimír.  Ide tak o štrukturálne zvýšenie príjmov rozpočtu o 0,4 % HDP.

Efektívna daňová sadzba (EDS) dosiahla v poslednom kvartáli minulého roka 13,7%, čím sme sa dostali na úroveň roka 2009.

Od najnižšej hodnoty, teda najslabšej efektivity výberu DPH z druhého kvartálu 2012, sme za rok a pol zlepšili efektivitu výberu o viac ako jeden percentuálny bod.

Za rok 2013 očakávame vyšší výnos dane z príjmov právnických osôb o 41 mil. eur a 45 mil. eur pri spotrebných daniach. Lepší výber sa prenáša aj do ďalších rokov.

V prípade spotrebných daní  a dane z príjmov právnických osôb došlo tiež k zvýšeniu efektívnej daňovej sadzby. Len z titulu levelu a EDS dochádza v roku 2013 k zlepšeniu príjmov pri DPPO o viac ako 61 mil. eur a pri spotrebných daniach o 49,6 mil. eur. 

 

Viac na: /sk/media/komentare-ifp-uhp/vyssi-vyber-dani-aj-nasledujucich-rokoch-februar-2014.html

 

S pozdravom

 

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR

02 / 5958 2203

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Efektivita výberu daní sa zvyšuje

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.