Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Doplnením štatútu myslíme na najzraniteľnejších

Ministerstvo financií SR zverejnilo doplnený štatút súťaže Byť zdravý je výhra s dôrazom na to, aby sa o očkovaciu prémiu mohlo uchádzať čo najviac ľudí. V spolupráci s RTVS sme špecifikovali podmienky tak, aby sme dosiahli ešte väčšiu inklúziu ako doteraz.

Rozšírili sme možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki. Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú. Takúto možnosť budú mať aj ľudia, ktorí zo svojich profesijných dôvodov nemôžu v priamom prenose zodpovedať heslo.

Heslo bude komunikované s dostatočným predstihom ešte pred volaním súťažiacemu. Nevidiacim občanom chceme pomôcť aj tým, že bude prezentované nielen vizuálnou formou, ale zaznie aj z úst moderátorov a hostí relácie.

K dnešnému dňu Ministerstvo financií SR na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk prijalo viac ako 865-tisíc registrácií na očkovaciu prémiu. V nedeľnom žrebovaní tak bude približne 1 a pol milióna žrebov.

Štatút súťaže je zverejnený tu: https://www.mfsr.sk/files/archiv/86/dodatok_c_2_k_statutu_ockovacejpremie_CLS20082021.pdf

Pre komplexnosť informácie pripájame aj stanovisko RTVS k dramaturgii programu:

RTVS, ako vysielateľ relácie, upravila v súlade s novými pravidlami súťaže aj dramaturgiu nedeľných priamych prenosov relácie Byť zdravý je výhra. Heslo prinesie do štúdia hosť v obálke a po otvorení ho nahlas prečíta, následne bude heslo zobrazené na LED stene v štúdiu, kde bude dostupné až do ukončenia hovoru so súťažiacim z daného súťažného kola.

Heslo sa niekoľkokrát zobrazí aj v lište na televíznych obrazovkách. Celkový čas, počas ktorého budú môcť diváci vidieť súťažné heslo tak násobne prekročí možné priemerné oneskorenie spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania. Po úspešnom telefonickom spojení so súťažiacim sa moderátori uistia, či sleduje televízny prenos a či videl alebo počul správne heslo. Následne bude odštartovaná časomiera, počas ktorej bude musieť súťažiaci povedať heslo v správnom tvare pre uznanie prémiovej výhry.

Dramaturgia zohľadňuje aj zdravotne znevýhodnených súťažiacich a ich možnosti zapojenia sa do súťaže. Nedeľná relácia bude tlmočená do posunkového jazyka a k dispozícii budú aj skryté titulky pre divákov so sluchovým postihnutím. Rovnako heslo niekoľkokrát zopakujú aj hostia a moderátori, aby ho mohli zachytiť aj súťažiaci so zrakovým postihnutím.


Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Doplnením štatútu myslíme na najzraniteľnejších

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.