Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dofinancovanie prevádzkových nákladov regionálneho školstva v roku 2003

Približne týždeň Ministerstvo financií SR rozposielalo obciam a VÚC (cca 2200 obcí) oznámenia o navýšení záväzného limitu na kompetencie zriaďovateľa - obce na úseku školstva. Posledné odišli 11. 9. 2003. 
Uznesenie vlády SR č. 662 zo 16. júla 2003 určovalo zabezpečiť finančné prostriedky na dofinancovanie prevádzkových nákladov regionálneho a uvoľniť ich pre jednotlivé obce, vyššie územné celky a krajské úrady do 15. septembra 2003. 

Na základe oznámenia o navýšení záväzného limitu dotácie na bežné výdavky na úseku školstva na rok 2003 si uvedenú sumu obec odčerpá na bankový účet z čerpacieho účtu MF SR vedeného v NBS. Obec vystaví príkaz na inkaso z čerpacieho účtu MF SR, ktorý predloží financujúcemu peňažnému ústavu. Oprávnenosť čerpania dotácie preukáže obec financujúcemu peňažnému ústavu listom MF SR (oznámenie o navýšení záväzného limitu).
Decentralizačná dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov a prednostne sa použije na kompetencie obce na úseku školstva v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy.

(spôsob rozpisu na školy uverejnilo MŠ SR v Obecných novinách č. 37/9. 9. 2003 - Metodika prerozdelenia finančných prostriedkov na navýšenie prevádzky )

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Médiá
  3. Tlačové správy
  4. Dofinancovanie prevádzkových nákladov regionálneho školstva v roku 2003

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.