Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2023

Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (14,5 mld. EUR) boli k 31.12.2023 schválené prostriedky vo výške 13,11 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,41 %. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na EK do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 2,05 mld. EUR.

Od vstupu do Európskej únie dosiahla Slovenská republika za rok 2023 historicky najvyššie ročné čerpanie EÚ fondov vo výške 3,5 mld. EUR za prostriedky z rozpočtu EÚ. Druhé najvyššie ročné čerpanie EÚ fondov dosiahla Slovenská republika v roku 2015 vo výške 3,13 mld. EUR.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2023

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.