Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Boj s energetickou krízou: Uvoľňujeme 30 miliónov eur pre regionálne školy

Ministerstvo financií SR v pondelok rozpočtovým opatrením uvoľnilo 30 miliónov eur pre regionálne školstvo. Finančné prostriedky sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií.

Ministerstvo financií SR schválilo žiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na uvoľnenie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu. Suma 30 miliónov eur bola uvoľnená na základe kvantifikácie výdavkov jednotlivých škôl, ktorú si MF SR dodatočne vyžiadalo od príslušného rezortu. Časť prostriedkov bude poskytnutých vo forme dotácie na prenesený výkon štátnej správy obciam a časť VÚC.

Pre MF SR bolo školstvo vždy prioritnou oblasťou v riešení kompenzácií za zvyšujúce sa ceny energií. Aj preto MF SR ešte vo februári poskytlo ministerstvu školstva rozpočtovým opatrením sumu 40 miliónov eur na zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov a dofinancovanie prevádzkového normatívu z dôvodu nárastu cien energií v regionálnom školstve.

MF SR zároveň dodáva, že kompenzácie za vyššie ceny energií bude Vláda SR riešiť komplexne na úrovni obyvateľov, podnikateľov aj verejnej správy. V súčasnosti rovnako čakáme na závery rokovaní s Európskou komisiu, aby sme vedeli vyhodnotiť celkový rozsah problému a jeho následný vplyv na rozpočet verejnej správy.

Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Boj s energetickou krízou: Uvoľňujeme 30 miliónov eur pre regionálne školy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.