Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Ako sme na tom s rozpočtom? Odhadovaný účet za poslaneckú legislatívnu smršť

Ministerstvo financií SR (MF SR) dnes zverejnilo správu, v ktorej hodnotí, ako to vyzerá s našim rozpočtom verejnej správy za rok 2023. Z odhadov vyplýva, že verejné financie skončia so schodkom, ktorý je o približne 400 miliónov eur vyšší oproti rozpočtu schváleného koncom minulého roka. Dôvodom je najmä legislatíva, ktorú prijali poslanci v NR SR bez riadneho legislatívneho procesu, pričom rozpočet s takýmito výdavkami nepočítal.

Aktuálna správa MF SR hovorí o raste deficitu v porovnaní so schváleným rozpočtom o 0,41 %. Kým rozpočet počítal s celkovým deficitom - 6,44 % HDP, najnovší odhad je na úrovni - 6,85 % HDP. V nominálnom vyjadrení ide o sumu 412 miliónov eur.

Niekde sme ušetrili, niekde musíme pridať

Kým rozpočet počítal s výdavkami v súvislosti s nárastom cien energií na úrovni 3,40 mld. eur, skutočné výdavky z národných zdrojov podľa odhadu dosiahnu úroveň približne 2,22 mld. eur. Okrem toho sa predpokladá použitie prostriedkov z rozpočtu EÚ na úrovni 594 mil. eur.

Úsporu na strane výdavkov štátneho rozpočtu však nemožno očakávať. Bude totiž potrebné zabezpečiť financovanie zvýšených nárokov na štátny rozpočet vyvolaných prijímanou legislatívou v NR SR a Vládou SR vo výške 720 mil. eur, ako aj zvýšenej platby za poistencov štátu v rámci verejného zdravotného poistenia na úrovni 340 mil. eur v dôsledku akútnej situácie vo verejnom zdravotnom poistení.

Legislatívna smršť v parlamente mala za dôsledok ťarchu na verejné financie, ktorá skoro dvojnásobne prevyšuje rezervy na riešenie vplyvov očakávaných legislatívnych zmien. Štátny rozpočet musí v tomto roku zabezpečiť financovanie pre opatrenia prijaté parlamentom a vládou, ktoré dosahujú objem takmer 1,6 mld. eur. Tie zahŕňajú napríklad mimoriadnu valorizáciu dôchodkov vo výške 524 mil. eur. Príslušná rezerva v rozpočte bola len necelých 860 mil. eur.

Aktualizáciou daňovej prognózy dochádza k negatívnemu vplyvu na deficit rozpočtu verejnej správy v roku 2023 na úrovni 434 mil. eur. Ide najmä o výpadok odvodových príjmov Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní či zvýšenie daňového bonusu na dieťa.

Kompletnú správu o očakávanej skutočnosti nájdete tu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/sprava-ocakavanej-skutocnosti/


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Ako sme na tom s rozpočtom? Odhadovaný účet za poslaneckú legislatívnu smršť

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.