Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Agentúra Moody's ponechala rating Slovenska na úrovni A2 s negatívnym výhľadom

Agentúra Moody's vo svojej najnovšej správe potvrdila rating Slovenska na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Hodnotenie odzrkadľuje vysokú závislosť krajiny od dovozu plynu, geopolitické riziká v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, ale aj obavy v súvislosti s právnym štátom a bojom s korupciou. Tieto riziká sú čiastočne vyvážené hospodárskym rastom, členstvom v eurozóne a miernou zadlženosťou krajiny.

Medzi výzvy, pred ktorými Slovensko stojí, patrí vysoká závislosť od dovozu plynu na pozadí pravdepodobne napätej situácie na európskych trhoch s plynom v rokoch 2023-24, ale aj inštitucionálne problémy týkajúce sa kontroly korupcie a právneho štátu. Ďalším rizikom je demografický profil Slovenska, ktorý ohrozuje potenciálny rast ekonomiky a fiškálnu udržateľnosť.

„Neschopnosť reagovať na zvýšený štrukturálny deficit by sa mohla odraziť na zhoršení ratingu Slovenska,“ píše agentúra Moody's v hodnotiacej správe s tým, že napriek veľkej miere neistoty vzhľadom na budúce smerovanie politiky, agentúra verí, že slovenská vláda sa po voľbách zapojí do procesu konsolidácie v súlade s národnými a európskymi fiškálnymi pravidlami. 

Negatívny výhľad odráža vysoká závislosť od dovozu energií, veľký priemyselný sektor a vysoký stupeň prepojenosti so zvyškom EÚ. Trvalé zníženie dodávok plynu má potenciál výrazne oslabiť ekonomiku krajiny, čo by následne negatívne ovplyvnilo slovenské verejné financie, najmä v kombinácii s už existujúcimi štrukturálnymi problémami, ako je starnutie populácie.

„Aj z aktuálnej správy agentúry Moody's vyplýva, že Slovensko potrebuje jasný fiškálny plán,“ povedal minister financií SR Michal Horváth.

Hodnotenie Slovenska by sa mohlo zhoršiť, ak by sa energokríza prejavila na výkone ekonomiky, čo by mohlo negatívne ovplyvniť aj fiškálnu situáciu krajiny. Zníženiu ratingu by mohla predchádzať aj eskalácia rusko-ukrajinského vojenského konfliktu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Agentúra Moody's ponechala rating Slovenska na úrovni A2 s negatívnym výhľadom

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.