Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Bez práce nie sú koláče (november 2014)

Najvýznamnejší ekonomický problém Slovenska je nezamestnanosť. Priemerná miera nezamestnanosti dosiahla na Slovensku za posledných 20 rokov 14,5 percenta, čo je výrazne viac, ako vo väčšine európskych krajín. IFP pripravil analýzu, ktorá sumarizuje príčiny pretrvávajúcej nezamestnanosti a navrhuje možné opatrenia (/en/finance/institute-financial-policy/working-papers/unemployment-slovakia/). Najvýznamnejšie prevládajúce príčiny nezamestnanosti sú tri. Nízka úroveň vzdelania a rozšírená diskriminácia vylučujú rómsku populáciu z trhu práce. Experiment IFP ukázal, že šanca byť pozvaný na pracovný pohovor je u Róma oproti majorite sotva polovičná. Ďalším významným dôvodom vysokej nezamestnanosti je nevhodná počiatočná štruktúra hospodárstva, ktorá brzdí tvorbu nových pracovných miest už od začiatku transformácie. V neposlednom rade, vysoké odvodové zaťaženie a pasca neaktivity vytvárajú bariéry pre zamestnávanie  nízkopríjmových skupín. Opatrenia by sa mali zamerať na zvýšenie kvalifikácie nezamestnaných Rómov, vzdelávanie rómskej mládeže a politiky zvýhodňovania (pozitívnej diskriminácie) minority a vzdelávania majority smerujúce k integrácii rómskej populácie. Ďalej je potrebné pomocou európskych peňazí zásadne zlepšiť infraštruktúru najmenej rozvinutých regiónov, zaviesť jasné, záväzné pravidlá podpory priamych zahraničných investícií, znížiť náklady práce pre nízko  kvalifikovaných a obmedziť pascu neaktivity zavedením súbehu dávok a príjmu z práce pre  najchudobnejšie domácnosti. Viaceré z týchto opatrení sú v procese schvaľovania alebo prípravy.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Bez práce nie sú koláče (november 2014)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.