Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Kontakty

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

Tel.: +421 2 5958 1111
Fax: +421 2 5958 3048

podatelna@mfsr.sk

Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 15:30
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 15:30
Piatok 8:00 - 15:00

Info ohľadom finančnej pomoci 60+ za očkovanie
V prípade otázok k vyplácaniu odmien kontaktujte naše call centrum finančnej správy na čísle 048/43 17 222 (voľba č. 8), alebo vyplňte kontaktný formulár: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/opytajte-sa-fs-senior60.

Prostredníctvom podateľne je možné osobne doručiť list alebo iný dokument adresovaný ministerstvu financií.
Podateľňa potvrdí prijatie dokumentu, zaeviduje ho a pridelí príslušnému organizačnému útvaru na vybavenie. 

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

info@mfsr.sk

Pripomienky k webovému sídlu

webmaster@mfsr.sk

Kontakt na kanceláriu ministra

minister@mfsr.sk

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Kontakty

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.