Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Centrum pre finančné inovácie

Centrum pre finančné inovácie (ďalej len „CFI“) bolo ministerstvom financií SR zriadené vo februári 2018. Hlavným cieľom CFI je vytvoriť pre relevantné orgány štátnej správy, subjekty trhu a záujmové združenia platformu umožňujúcu pravidelnú výmenu informácií a skúseností. Prioritnou aktivitou CFI je zmapovanie prostredia ovplyvňujúceho zavádzanie nových technológií v oblasti finančného trhu, identifikácia nedostatkov alebo možností na zlepšenie tohto prostredia a aktívne odstraňovanie bariér pre vznik a pôsobenie tzv. FinTech spoločností na Slovensku.

Pod pojmom FinTech je možné rozumieť akékoľvek finančné inovácie bez ohľadu na použitú technológiu, ktoré môžu viesť k vytváraniu nových obchodných modelov, aplikácií, procesov alebo produktov s významným vplyvom na finančné trhy, finančné inštitúcie a poskytovanie finančných služieb. K oblastiam s najväčším potenciálom pre rast FinTech inovácií sú napr. platobné služby, bankovníctvo a poisťovníctvo, kde už v súčasnosti vzniká množstvo inovatívnych produktov a technologických riešení.

Z dlhodobého hľadiska smeruje činnosť CFI a všetkých zúčastnených partnerov k zvýšeniu dynamiky rozvoja finančných služieb na Slovensku a zlepšeniu konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského ekosystému na európskom ako aj globálnom trhu.

V prípade otázok alebo za účelom nahlasovania podnetov súvisiacich s témou FinTech nás neváhajte kontaktovať na: fintech@mfsr.sk.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Finančné inovácie
  4. Centrum pre finančné inovácie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.