Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.