Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.