Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.