Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.