Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Voľné pracovné miesta na obsadzovanie pozície spoločností s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MFSR

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv vyhlasuje výberové konanie č. VK/SZRB/2019/2 na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Verejnosť
  3. Voľné pracovné miesta
  4. Voľné pracovné miesta na obsadzovanie pozície spoločností s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MFSR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.