Informácie k predloženiu prihlášok do výberu na funkciu predsedu/predsedníčky RRZ

Aktualizované dňa: 01.07.2020 16:59

  • Popis pozície
  • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely VK
  • Čestné prehlásenie
  • Kandidáti na predsedu RRZ (životopisy a vízie)