Informácie k predloženiu prihlášok do výberu na funkciu predsedu/predsedníčky RRZ

Aktualizované dňa: 15.05.2020 15:34

  • Popis pozície
  • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely VK
  • Čestné prehlásenie