Pomoc ľuďom

Na boj s COVIDOM-19 vlani urobila vláda opatrenia v objeme 4,6 miliardy eur, teda 5,1 % HDP. Pre porovnanie: protikrízová pomoc v rokoch 2008 – 2009 bola v hodnote 0,942 miliardy, teda 1,4 % HDP.

Finančná pomoc 2020

Pomoc pokračuje aj v tomto roku. Toto je aktuálny stav k 15. 2. 2021. BUDEME AKTUALIZOVAŤ.

Finančná pomoc 2021