Očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus

Registrácia sa spúšťa o:

Ministerstvo financií SR pripravuje očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Ide o podporné nástroje, aby sme motivovali čo najväčšie množstvo ľudí k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19. Veríme, že aj tento krok pomôže ochrániť životy a zdravie nás všetkých.

Očkovacia prémia

Každý, kto sa už dal, alebo sa ešte len dá zaočkovať, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý. Osoba by mala byť zaočkovaná, následne sa zaregistruje a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry.

Dôležité je, že do očkovacej prémie sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní, bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda budú môcť aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do systému na získanie prémie, automaticky v nej zostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Čím skôr sa teda zaočkujú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru.

Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny, alebo po podaní jednodávkovej vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.

Prihlasovanie (registráciu) plánuje ministerstvo financií spustiť od 1.8.2021 prostredníctvom internetovej stránky www.bytzdravyjevyhra.sk

Sprostredkovateľský bonus

Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Sprostredkovateľ môže získať odmenu tak, že zaočkovaná osoba sa od 1.8.2021 zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špecifický kód a ten následne odovzdá osobe (sprostredkovateľovi), ktorá ju motivovala k očkovaniu.

Bonus si môže sprostredkovateľ uplatniť až vtedy, keď osoba, ktorú motivoval k očkovaniu, absolvovala obe dávky vakcíny, (alebo jednu dávku vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson), najneskôr však do 31.10.2021.

Ľudia, ktorí absolvujú kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, budú musieť svojho sprostredkovateľa prihlásiť do 7 dní od spustenia registrácie, teda do 7.8.2021.

Aj v tomto prípade tak platí, že záujemcovia o očkovanie nemusia čakať na spustenie registrácie, ale môžu sa očkovať už teraz.

  Očkovacia prémia - postup 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - OČKOVACIA PRÉMIA

Kto sa bude môcť prihlásiť do žrebovania o očkovaciu prémiu?

 
Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a dovŕšila vek aspoň 18 rokov a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie.

Každý zaočkovaný sa registruje len raz. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru. Ak ide o očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou Janssen (od spoločnosti Johnson & Johnson) do žrebovania bude zaočkovaný zaradený automaticky dvakrát.

Ako sa môžem prihlásiť do žrebovania o očkovaciu prémiu?

 
Každá fyzická osoba sa od 1.8.2021 (po spustení registrácie), bude môcť prihlásiť do žrebovania o očkovaciu prémiu na internetovej stránke www.bytzdravyjevyhra.sk. Po splnení podmienok a overení údajov bude jeho prihláška automaticky posunutá do žrebovania o finančnú odmenu. Registrovanej osobe následne príde potvrdzujúca SMS na telefónne číslo, ktoré uviedla pri registrácii. 

Kedy bude spustené prihlasovanie do žrebovania o očkovaciu prémiu?  

 
Ministerstvo financií SR spustí špeciálnu internetovú stránku www.bytzdravyjevyhra.sk od 1.8.2021.

Dokedy sa môžem prihlásiť do žrebovania o očkovaciu prémiu?  

 
Zaočkovaní sa môžu registrovať do 15.10.2021.

Môžu sa do žrebovania o očkovaciu prémiu zapojiť aj ľudia, ktorí už zaočkovaní sú?

 
Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, bez ohľadu na to, kedy, a aká vakcína jej bola podaná. Registrovaní občania budú zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou alebo jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru. 

Môžem sa zapojiť do žrebovania o očkovaciu prémiu, ak som zaočkovaný vakcínou Sputnik V? 

 
Do očkovacej prémie sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa na území SR dala, alebo dá zaočkovať registrovanou, alebo neregistrovanou vakcínou. 

Môžem sa zapojiť do žrebovania o očkovaciu prémiu, ak som občan SR, ale zaočkovaný som bol mimo SR?

 
Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá bola zaočkovaná na území SR a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie. 

Ako bude prebiehať žrebovanie o očkovaciu prémiu? 

 
Žrebovanie bude prebiehať každý podvečer počas pracovných dní na obrazovkách RTVS. Každý pracovný deň bude malé žrebovanie, na základe ktorého sa rozdelia základné a štandardné výhry. V nedeľu bude veľké žrebovanie so žrebovaním prémiových výhier a super prémií.

Kde nájdem výsledky žrebovania očkovacej prémie?

 
Výsledky žrebovania očkovacej prémie budú zverejnené na www.bytzdravyjevyhra.sk, ktorú plánuje ministerstvo financií spustiť od 1.8.2021.

Ako mi bude vyplatená výhra a do koľkých dní?

 
Výhra je výhercovi vyplatená vo forme pripísania finančných prostriedkov v mene euro na bankový účet uvedený pri registrácii a to v lehote do 30 dní od vyhodnotenia vyžrebovania.

Podlieha očkovacia prémia zdaneniu?

 
Očkovacia prémia sa bude zdaňovať ako finančná výhra v bežnej súťaži. Očkovanému budú peniaze vyplácane po zdanení 19 % sadzbou. 

Môžem sa zo žrebovania o očkovaciu prémiu odhlásiť?

 
Súťažiaci je oprávnený zrušiť svoju účasť v žrebovaní o očkovaciu prémiu, a to zaslaním riadne a úplne vyplneného formulára na zrušenie účasti v žrebovaní o očkovaciu prémiu, ktorý bude dostupný na www.bytzdravyjevyhra.sk.

 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - SPROSTREDKOVATEĽSKÝ BONUS

Kto sa bude môcť uchádzať o sprostredkovateľský bonus?

 
O sprostredkovateľský bonus sa môže uchádzať občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorý odporučil očkovanie inej osobe, a tá následne absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou od 1.7.2021 (alebo jednorazovou dávkou vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson), a zároveň aj druhou dávkou najneskôr do 31.10.2021.

Registráciu plánuje Ministerstvo financií SR spustiť na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk od 1.8.2021. Následne budú môcť zaočkovaní prihlásiť svojho sprostredkovateľa na bonus do 7 dní od druhej dávky vakcíny alebo po podaní jednodávkovej vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.

Ľudia, ktorí absolvujú kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, budú musieť svojho sprostredkovateľa prihlásiť do 7.8.2021, teda do 7 dní od spustenia registrácie. 

Čo musí spĺňať osoba, ktorú som k očkovaniu motivoval?  

 
Sprostredkovateľský bonus si môže občan uplatniť, ak sa osoba, ktorú motivoval k očkovaniu, dá plne zaočkovať na území SR akoukoľvek vakcínou a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie.

Zároveň to platí aj pre osoby, ktoré sa už dali zaočkovať po 1.7.2021 a druhú dávku absolvujú do 31.10.2021. 

Kedy bude spustené prihlasovanie na sprostredkovateľský bonus?   

 
Ministerstvo financií SR plánuje spustiť internetovú stránku www.bytzdravyjevyhra.sk od 1.8.2021.

Ako sa môžem uchádzať o sprostredkovateľský bonus?

 
Od 1.8.2021 sa zaregistrujete na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk ako sprostredkovateľ očkovania v lehote siedmich dní od poskytnutia bezvýznamového identifikátora zaočkovanou osobou.

Sprostredkovateľ musí byť občan SR s trvalým pobytom na území SR, starší ako 18 rokov a mať zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Jedna zaočkovaná osoba môže byť na účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb.

Môžem sa zaočkovať aj keď ešte nie je spustená registrácia?

 
Záujemcovia o očkovanie nemusia čakať a môžu sa dať očkovať už teraz. Sprostredkovateľský bonus sa totiž bude dať uplatniť spätne aj za osoby, ktoré sa očkovali od 1.7.2021 a druhú dávku (alebo jednodávkovú vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson) dostanú najneskôr do 31.10.2021. Pripomíname, že nárok na sprostredkovateľský bonus platí až vtedy, keď sa osoba dá zaočkovať aj druhou dávkou.

Ľudia, ktorí absolvujú kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, budú musieť svojho sprostredkovateľa prihlásiť do 7 dní od spustenia registrácie, teda do 7.8.2021.

Aká je výška finančnej odmeny za sprostredkovanie?

 
Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je:

a) 30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou nedovŕšila vek 50 rokov,

b) 60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,

c) 90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek aspoň 60 rokov. 

Dokedy mi budú vyplatené peniaze?

 
Ministerstvo financií SR bude peniaze za sprostredkovanie vyplácať priebežne vo forme pripísania finančných prostriedkov v mene euro na bankový účet uvedený pri registrácii, najneskôr však do 30.11.2021. 

Podlieha sprostredkovateľský bonus zdaneniu?

 
V prípade sprostredkovateľského bonusu nejde o výhru, ale o bonus, ktorý nebude podliehať zdaneniu. Vyplatenie bonusu zároveň nebude mať vplyv na výpočet výšky sociálnych dávok.