Logo-byť zdravý je výhra Logo - MF SR

REGISTRÁCIA JE SPUSTENÁ

www.bytzdravyjevyhra.sk

 

Výhercovia

 

Ministerstvo financií SR spustilo prihlasovanie do žrebovania o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Ide o podporné nástroje, aby sme motivovali čo najväčšie množstvo ľudí k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19. Veríme, že aj tento krok pomôže ochrániť životy a zdravie nás všetkých.

  • Štatút súťaže - všetky dokumenty

Očkovacia prémia

Každý, kto sa už dal, alebo sa ešte len dá zaočkovať, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie je jednoduchý. Osoba by mala byť zaočkovaná, následne sa zaregistruje a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry.

Dôležité je, že do očkovacej prémie sa môžu zapojiť všetci zaočkovaní, bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda môžu aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do systému na získanie prémie, automaticky v nej zostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Čím skôr sa teda zaočkujú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru.

Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny, alebo po podaní jednodávkovej vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.

Zaregistrovať sa môžete na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk

Sprostredkovateľský bonus

Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Sprostredkovateľ môže získať odmenu tak, že zaočkovaná osoba sa zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špecifický kód a ten následne odovzdá osobe (sprostredkovateľovi), ktorá ju motivovala k očkovaniu.

Bonus si môže sprostredkovateľ uplatniť až vtedy, keď osoba, ktorú motivoval k očkovaniu, absolvovala obe dávky vakcíny, (alebo jednu dávku vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson), najneskôr však do 31.10.2021.

Ľudia, ktorí absolvovali kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, musia svojho sprostredkovateľa prihlásiť do 7 dní od spustenia registrácie, teda do 7.8.2021.

  Očkovacia prémia - postup 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - OČKOVACIA PRÉMIA

Dokedy mi budú peniaze z výhry vyplatené?

 
Výhra je súťažiacemu vyplatená v lehote 60 dní od vyhodnotenia podmienok vzniku nároku na výhru, ak ide o prémiovú výhru a v lehote 30 dní od vyhodnotenia podmienok vzniku nároku na výhru, ak ide o iné výhry ako prémiovú výhru. Inak povedané, lehota na vyplatenie výhry nezačína plynúť zverejnením mien výhercov, ale až od definitívneho overenia vyžrebovanej osoby zo strany ministerstva financií. Toto potvrdenie dostane výherca formou SMS a v podobe e-mailu, kde mu ministerstvo financií oznámi, že osoba bola vyžrebovaná a získava výhru. Lehota sa teda začína počítať až po obdržaní potvrdzujúcej SMS. Výherca 100 EUR, 1.000 EUR a 10.000 EUR dostane peniaze na účet do 30 dní od overenia, výhercovia prémiovej výhry (100.000 EUR) do 60 dní.

Do 14 dní od registrácie mi neprišla SMS s kódom do očkovacej prémie a na sprostredkovateľský bonus. Čo mám urobiť? 

 
V prípade, ak osoba nedostala potvrdzujúcu SMS s unikátnym kódom sprostredkovateľa a kódom do žrebovania o očkovaciu prémiu do 14 dní od registrácie, znamená to, že Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) podľa všetkého neeviduje osobu vo svojom registri zaočkovaných osôb. Keďže systém nie je v správe Ministerstva financií SR a overenie prebieha automaticky, takýmto osobám odporúčame, aby kontaktovali priamo kontaktné centrum NCZI: +421 2 32 35 30 30 (denne od 8.00 h do 20.00 h).

Na záver registrácie dávam tri súhlasy. Je potrebné, aby som súhlasil so všetkými?

 
Prvý súhlas o spracovaní osobných údajov je povinný. Taktiež je potrebné akceptovať štatút súťaže (tie sú označené hviezdičkou *). Tretí súhlas je nepovinný a hovorí len o súhlase pre RTVS – v prípade kontaktovania za účelom nahrávania rozhovoru alebo pozvania do vysielania.

Ak súhlas s kontaktovaním RTVS neposkytnete – zo žrebovania o očkovaciu prémiu Vás nevylúčime. Znamená to, že aj napriek tomu budete zaradený do žrebovania a to aj o nedeľné prémiové výhry 100 000 eur. Účasť v losovaní to teda neovplyvňuje.

Ak som sa zaregistroval do žrebovania o očkovaciu prémiu, príde mi automaticky aj kód na sprostredkovateľský bonus?

 
Áno. Na očkovaciu prémiu aj sprostredkovateľský bonus máme vytvorený jeden registračný formulár, aby sme záujemcom v čo najväčšej miere uľahčili registráciu a nemuseli ju vypĺňať niekoľkokrát. Ak ste sa teda registrovali, príde Vám potvrdzujúca SMS o prijatí žiadosti do žrebovania o očkovaciu prémiu. V priebehu niekoľkých dní Vám bude doručená aj SMS so špeciálnym kódom, ktorý je určený pre sprostredkovateľa. Podmienkou pre získanie kódu pre sprostredkovateľa je, že ste sa zaregistrovali najneskôr do 7 dní od podania druhej dávky alebo jednodávkovej vakcíny.

Môžem sa zo žrebovania o očkovaciu prémiu odhlásiť?

 
Áno. Môžete tak urobiť na základe platných pravidiel, a to prostredníctvom formuláru: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/opytajte-sa-fs-ockovacia-lot

Podlieha očkovacia prémia zdaneniu?

 
Očkovacia prémia sa bude zdaňovať ako finančná výhra v bežnej súťaži. Očkovanému budú peniaze vyplácane po zdanení 19 % sadzbou. V prípade 100 eurových výhier táto podmienka neplatí. Výhra v hodnote menej ako 350 eur je oslobodená od dane.

Ako mi bude vyplatená výhra a do koľkých dní?

 
Výhra bude výhercovi vyplatená vo forme pripísania finančných prostriedkov v mene euro na bankový účet uvedený pri registrácii a to v lehote do 30 dní od vyhodnotenia vyžrebovania. V prípade prémiových výhier budú peňažné prostriedky pripísané na účet do 60 dní. 

Kde nájdem výsledky žrebovania očkovacej prémie?

 
Výsledky žrebovania očkovacej prémie budú zverejnené na www.bytzdravyjevyhra.sk

Ako bude prebiehať žrebovanie o očkovaciu prémiu? 

 
Počas vysielania v priebehu pracovných dní budú na televíznych obrazovkách RTVS zverejnení víťazi týždenných výhier. V nedeľu bude v priamom prenose na obrazovkách RTVS veľké žrebovanie prémiových výhier a super prémií. Všetci víťazi výhier z elektronického aj televízneho žrebovania budú uvedení na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk

Môžem sa zapojiť do žrebovania o očkovaciu prémiu, ak som občan SR, ale zaočkovaný som bol mimo SR?

 
Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá bola zaočkovaná na území SR a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie. 

Môžem sa zapojiť do žrebovania o očkovaciu prémiu, ak som zaočkovaný vakcínou Sputnik V? 

 
Do očkovacej prémie sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa na území SR dala, alebo dá zaočkovať registrovanou, alebo neregistrovanou vakcínou. 

Dokedy sa môžem prihlásiť do žrebovania o očkovaciu prémiu?  

 
Zaočkovaní sa môžu registrovať do 15.10.2021.

Ako sa môžem prihlásiť do žrebovania o očkovaciu prémiu?

 
Každá fyzická osoba sa od 1.8.2021 môže prihlásiť do žrebovania o očkovaciu prémiu na internetovej stránke www.bytzdravyjevyhra.sk. Po splnení podmienok a overení údajov bude jeho prihláška automaticky posunutá do žrebovania o finančnú odmenu.

Registrovanej osobe následne príde potvrdzujúca SMS na telefónne číslo, ktoré uviedla pri registrácii. 

Kto sa môže prihlásiť do žrebovania o očkovaciu prémiu?

 
Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a dovŕšila vek aspoň 18 rokov a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie.

Každý zaočkovaný sa registruje len raz. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru. Ak ide o očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou Janssen (od spoločnosti Johnson & Johnson) do žrebovania bude zaočkovaný zaradený automaticky dvakrát.

 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - SPROSTREDKOVATEĽSKÝ BONUS

Kto sa môže uchádzať o sprostredkovateľský bonus?

 
O sprostredkovateľský bonus sa môže uchádzať občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorý odporučil očkovanie inej osobe, a tá následne absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou od 1.7.2021 (alebo jednorazovou dávkou vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson), a zároveň aj druhou dávkou najneskôr do 31.10.2021.

Registrácia je prístupná na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk. Podmienkou pre získanie kódu na uplatnenie sprostredkovateľského bonusu je, že odporučená osoba sa zaregistrovala do očkovacej prémie najneskôr do 7 dní od podania druhej dávky alebo jednodávkovej vakcíny.

Ľudia, ktorí absolvovali kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, sa musia zaregistrovať do 7 dní od spustenia registrácie, teda do 7.8.2021, inak nemajú nárok na získanie kódu pre sprostredkovaetľa očkovania.

Čo musí spĺňať osoba, ktorú som k očkovaniu motivoval?  

 
Sprostredkovateľský bonus si môže občan uplatniť, ak sa osoba, ktorú motivoval k očkovaniu, dá plne zaočkovať na území SR akoukoľvek vakcínou a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie.

Zároveň to platí aj pre osoby, ktoré sa už dali zaočkovať po 1.7.2021 a druhú dávku absolvujú do 31.10.2021. 

Ako sa môžem uchádzať o sprostredkovateľský bonus?

 
Zaregistrujete sa na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk ako sprostredkovateľ očkovania v lehote siedmich dní od poskytnutia bezvýznamového identifikátora zaočkovanou osobou.

Sprostredkovateľ musí byť občan SR s trvalým pobytom na území SR, starší ako 18 rokov a mať zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Jedna zaočkovaná osoba môže byť na účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb.

Môžem si uplatniť sprostredkovateľský bonus, ak bola osoba zaočkovaná ešte pred spustením registrácie? 

 
Sprostredkovateľský bonus sa môže uplatniť spätne aj za osoby, ktoré sa očkovali od 1.7.2021 a druhú dávku (alebo jednodávkovú vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson) dostanú najneskôr do 31.10.2021. Pripomíname, že nárok na sprostredkovateľský bonus platí až vtedy, keď sa osoba dá zaočkovať aj druhou dávkou.

Ľudia, ktorí absolvovali kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, musia svojho sprostredkovateľa prihlásiť do 7 dní od spustenia registrácie, teda do 7.8.2021.

Aká je výška finančnej odmeny za sprostredkovanie?

 
Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je:

a) 30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou nedovŕšila vek 50 rokov,

b) 60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,

c) 90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek aspoň 60 rokov. 

Dokedy mi budú vyplatené peniaze?

 
Ministerstvo financií SR bude peniaze za sprostredkovanie vyplácať priebežne vo forme pripísania finančných prostriedkov v mene euro na bankový účet uvedený pri registrácii, najneskôr však do 30.11.2021. 

Podlieha sprostredkovateľský bonus zdaneniu?

 
V prípade sprostredkovateľského bonusu nejde o výhru, ale o bonus, ktorý nebude podliehať zdaneniu. Vyplatenie bonusu zároveň nebude mať vplyv na výpočet výšky sociálnych dávok. 

Ako mám postupovať, ak si chcem uplatniť sprostredkovateľský bonus a osoba sa očkovala ešte pred spustením registrácie?

 
Dôležité je, aby sa osoba (ktorú ste motivovali na očkovanie a bola zaočkovaná oboma dávkami vakcíny alebo jednodávkovou vakcínou v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021) zaregistrovala na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk a to do 7.8.2021. Následne jej do niekoľkých dní od registrácie príde SMS s unikátnym kódom. Tento kód následne zaočkovaná osoba odovzdá sprostredkovateľovi a ten si ho uplatní pri svojej registrácii.