Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Publikovanie a otváranie XML súborov

Formáty materiálov zverejňovaných na webovom sídle MF SR sú v súlade so  Štandardami pre informačné systémy verejnej správy"

V súvislosti s vyššie uvedenými pokynmi sú súbory obsahujúce tabuľky napr. aplikácie MS Excel zverejňované vo formáte XML (nie vo formáte XLS).

Postup na otvorenie XML súboru:

  1. Uložte súbor vo formáte XML na disk svojho počítača.
  2. Otvorte tabuľkovú aplikáciu (napr. MS Excel).
  3. Kliknite v menu na „Súbor → Otvoriť“  a v spodnej časti otvoreného okna v riadku označenom ako „Súbory typu“ nastavte možnosť „Všetky súbory“. Tým sa v ponuke na otvorenie súboru zobrazí aj súbor vo formáte XML.
  4. Kliknite na súbor, ktorý sa má otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo s názvom  „Otvoriť“.

Po otvorení súboru  môžete tento súbor uložiť vo formáte používanom aplikáciou (napr. XLS) a ďalej s ním pracovať ako s bežným xls súborom.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Publikovanie a otváranie XML súborov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.