Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

adresa:
tel.:
fax:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Brečtanova 1, 830 07 Bratislava
02/5941 9111
02/5941 9260
tipos@tipos.sk
www.tipos.sk

 

Pôsobnosť: 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu bola založená MF SR ako spoluzakladateľom zakladateľskou zmluvou zo dňa 11. 12. 1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Voči spoločnosti MF SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv.
Spoločnosť je založená na dobu neurčitú a v jej pôsobnosti je prevádzkovanie štátnych lotérií a iných stávkových hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompetencie:

Kompetencie a.s. vyplývajú zo zakladateľskej zmluvy s nasledovným predmetom činnosti:

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu

Vzorové zmluvy

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie s účasťou štátu, v ktorých MF SR plní zakladateľské funkcie, resp. výkon akcionárskych práv
  4. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.