Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

adresa:
tel.:
fax:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Brečtanova 1, 830 07 Bratislava
02/5941 9111
02/5941 9260
tipos@tipos.sk
www.tipos.sk
JUDr. Ing. Peter Deďo - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Pôsobnosť: 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu bola založená MF SR ako spoluzakladateľom zakladateľskou zmluvou zo dňa 11. 12. 1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Voči spoločnosti MF SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv.
Spoločnosť je založená na dobu neurčitú a v jej pôsobnosti je prevádzkovanie štátnych lotérií a iných stávkových hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu

Vzorové zmluvy