Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Verejné financie pre rozvoj

Dlhodobým nástrojom na odovzdávanie poznatkov z ekonomickej transformácie a reforiem verejných financií na Slovensku je projekt Verejné financie pre rozvoj, ktorý od roku 2009 realizuje MF SR  v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP). Projekt je zameraný na posilnenie kapacít v oblasti verejných financií v krajinách západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov. Cieľom programu je posilniť správne a účinné riadenie verejných financií formou zvyšovania povedomia o problematike, rozvoja analytických kapacít a zdieľaním dobrej praxe súvisiacej s reformami implementovanými na Slovensku a v iných krajinách. Pri výbere oblastí spolupráce a plánovaní aktivít je zohľadňovaný dopyt a potreby partnerov, rozhodnutia sú výsledkom dohody s partnerskými inštitúciami v partnerskej krajine.

V súčasnosti sa program zameriava na spoluprácu v nasledovných oblastiach verejných financií: programové rozpočtovanie (Moldavsko), účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora a lokalizácia certifikovaného vzdelávania pre účtovníkov verejného sektora (Čierna Hora). V roku 2016 sa pripravuje rozšírenie pôsobenia na Ukrajinu a, v prípade záujmu partnerov, aj spolupráca so Srbskom.

Partnermi na strane vlády sú ministerstvá financií a iné orgány štátnej správy a samosprávy v prijímajúcich krajinách. S cieľom komplexného prístupu k budovaniu kapacít sa program zameriava aj na inštitúcie mimo verejného sektora (v roku 2015 program podporil výmenu skúseností medzi slovenským ZMOS a moldavským CALM).

Od júla 2014 je tento program súčasťou spoločného projektu MF SR, MZVaEZ SR a UNDP Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci.

Viac informácii nájdete na stránke http://publicfinance.undp.sk.

V prípade otázok kontaktujte Mariannu Macáškovú.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Medzinárodné vzťahy
  3. Rozvojová spolupráca
  4. Odovzdávanie transformačných skúseností SR v oblasti verejných financií
  5. Verejné financie pre rozvoj

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.