Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Nástroj technickej podpory (TSI)

Európska komisia zahájila v roku 2017 Program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) 2017-2020. Od roku 2021 funguje tento program pod názvom Nástroj technickej podpory (TSI). Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov MF SR. Zodpovednou osobou je riaditeľ odboru európskych politík, Juraj Toporčák (juraj.toporcak@mfsr.sk), kontaktným bodom je e-mail: srsp@mfsr.sk. 

Všeobecným cieľom Nástroja je prispieť k reformám v členských štátoch formou technickej asistencie (poskytovanie expertov, zber údajov, štúdie, výskumy, analýzy, komunikačné projekty, zdieľanie skúseností a pod.), ktorú pre členské štáty zabezpečí Európska komisia po konzultáciách a v spolupráci s jednotlivými rezortami. TSI sa sústreďuje najmä na reformy v kontexte Európskeho semestra (špecifické odporúčania pre krajiny - CSRs), na reformy spájané s prioritami EÚ, reformy v rámci prípravy a implementácie Plánov obnovy a odolnosti a na reformy, ktoré členské štáty vykonávajú na vlastný podnet.

V záujme dosiahnutia cieľov v rámci Nástroja môžu byť poskytnuté napr.:

Podporu môžu poskytovať interní experti Komisie priamo alebo v súčinnosti s inými poskytovateľmi technickej pomoci:

TSI poskytuje technickú podporu členským štátom v širokej škále oblastí politiky. Patria sem:

Zoznam projektov podporených na SR nájdete tu, resp. v tomto informačnom materiáli prípadne na tejto interaktívnej mape. O výsledkoch minuloročnej výzvy TSI 2021 informovalo ministerstvo financií SR aj vo svojej tlačovej správe.

TSI 2022

Novinkou tohtoročného kola TSI 2022 je špecifická podpora medzinárodných projektov a preferencia projektov súvisiacich s hlavnými iniciatívami EK (tzv. flagships support projects) – všetky dôležité informácie o tohtoročnej výzve nájdete na tomto odkaze.

Termínom pre predloženie žiadosti v rámci výzvy TSI 2022 je 25.10.2021 a to na e-mail srsp@mfsr.sk.

Žiadatelia môžu kontaktovať aj tím Európskej komisie:

Všeobecný kontaktný bod pre členské štáty: REFORM-SRSP@ec.europa.eu

Viac informácií nájdete na webových stránkach Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Nástroj technickej podpory (TSI)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.