Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nástroj technickej podpory (TSI)

Aktuálna výzva predkladania projektov TSI 2023

Členské štáty majú možnosť predložiť žiadosť o technickú podporu, pričom určia oblasti politiky a priority podpory do 21. októbra. Ak chce príslušný rezort požiadať o podporu reformy v rámci tohtoročného cyklu TSI 2023, príslušné vzory žiadostí môže nájsť na nasledujúcom odkaze.

Vyplnené finálne žiadosti záujemcovia zasielajú na nasledujúcu adresu: srsp@mfsr.sk do 21. októbra 2022. V prípade otázok a bližších informácií sa obráťte na Národného koordinátora pre TSI, ktorým je Sekcia medzinárodných vzťahov MF SR.

Kontakt:

TSI e-mail - srsp@mfsr.sk (hlavný kontaktný email)
Juraj Toporčák – juraj.toporcak@mfsr.sk (riaditeľ odboru európskych politík, sekcia medzinárodných vzťahov)
Pavol Meluš – pavol.melus@mfsr.sk / +421 2 5958 3408 (zodpovedná kontaktná osoba, odbor európskych politík MF SR)

Žiadatelia môžu kontaktovať aj tím Európskej komisie: všeobecný kontaktný bod pre členské štáty: REFORM-SRSP@ec.europa.eu

13. júla 2022 sa na pôde Ministerstva financií SR (MF SR) uskutočnilo úvodné stretnutie pracovníkov DG REFORM z Európskej Komisie (EK) a potenciálnych beneficientov, ktoré odštartovalo ďalší cyklus predkladania projektov pre účely získania administratívnej asistencie z Nástroja technickej podpory (Technical Support Instrument – TSI) na rok 2023. Prezentáciu zo stretnutia môžete nájsť tu. Cieľom stretnutia bolo informovať potenciálnych záujemcov o podporu o nových výzvach a prípadných zmenách, ktoré nás čakajú v kole TSI 2023.

Súčasťou tohtoročnej výzvy sú taktiež flagshipy, ktoré sa zameriavajú na podporu členských štátov pri dosahovaní reforiem na zvýšenie odolnosti a rastu. Flagshipy TSI na rok 2023 boli vybrané na základe toho, že sú vo veľkej miere potrebné vo všetkých členských štátoch a sú spojené s hlavnými prioritami EÚ:

Čo je TSI?

Nástroj technickej podpory (TSI) je program EÚ, ktorý poskytuje členským štátom EÚ technickú expertízu šitú na mieru s cieľom navrhnúť a implementovať reformy. Podpora sa riadi dopytom a nevyžaduje si spolufinancovanie zo strany členských štátov. Ide o dôležitý pilier iniciatívy EÚ pomôcť členským štátom zmierniť hospodárske a sociálne dôsledky vypuknutia krízy COVID-19.TSI ponúka členským štátom jedinečnú službu, ktorá im pomôže riešiť reformné výzvy. Podpora môže mať napríklad formu strategického a právneho poradenstva, štúdií, školení a odborných návštev v teréne. Môže pokrývať akúkoľvek fázu reformného procesu. Od prípravy a návrhu až po vývoj a implementáciu reforiem.TSI je nástupníckym programom programu na podporu štrukturálnych reforiem (2017 – 2020) a stavia na jeho skúsenostiach s budovaním kapacít v členských štátoch. TSI riadi Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM).

Členské štáty EÚ môžu požiadať o technickú podporu v rámci TSI na:

 • vykonávanie reforiem na zvýšenie odolnosti v kontexte riadenia hospodárskych záležitostí EÚ, ako sú tie, ktoré vyplývajú z odporúčaní pre jednotlivé krajiny (CSRs) v rámci Európskeho semestra a na základe vykonávania práva EÚ
 • pripravovanie, zmenu, vykonávanie a revidovanie národných Plánov obnovy a odolnosti v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť
 • implementovanie programov ekonomických úprav
 • implementovanie reforiem prijatých z vlastnej iniciatívy

Podpora sa môže poskytovať priamo prostredníctvom interných odborných znalostí Komisie alebo prostredníctvom iných poskytovateľov technickej podpory:

 • experti z národných správ členských štátov EÚ (TAIEX)
 • medzinárodné organizácie
 • súkromné firmy a poradenské spoločnosti
 • jednotlivých odborníkov zo súkromného sektora

TSI poskytuje technickú podporu členským štátom v širokej škále oblastí politiky. Tie obsahujú:

 • Zelená transformácia (vrátane opatrení v oblasti klímy, obehového hospodárstva a energetického prechodu)
 • Digitálna transformácia
 • Zdravie a dlhodobá starostlivosť
 • Zručnosti, vzdelávanie a školenie
 • Správa vecí verejných a verejná správa
 • konkurencieschopnosť
 • Finančný sektor a prístup k financiám
 • Správa príjmov a správa verejných financií
 • Trh práce, sociálna ochrana a migrácia

Zoznam projektov podporených na SR nájdete tu, resp. v tomto informačnom materiáli prípadne na tejto interaktívnej mape. O výsledkoch minuloročnej výzvy TSI 2022 informovalo MF SR vo svojej tlačovej správe.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en