Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Digitálna daň

Podľa súčasných medzinárodných daňových pravidiel nadnárodné spoločnosti vo všeobecnosti platia daň z príjmu právnických osôb tam, kde dochádza k výrobe, a nie tam, kde sa nachádzajú spotrebitelia alebo, konkrétne pre digitálny sektor, používatelia. 

Niektoré krajiny ako Rakúsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Turecko a Spojené kráľovstvo zaviedli daň z digitálnych služieb. Iné krajiny zahŕňajúce Belgicko, Česku republiku a Slovensko zverejnili návrhy na uzákonenie digitálnej dane. Prejavený zámer o zavedenie dane z digitálnych služieb oznámilo Lotyšsko, NórskoSlovinsko.

Ak by sme si chceli bližšie priblížiť štruktúru niektorých systémov, môžeme konštatovať, že Rakúsko a Maďarsko zdaňujú iba príjmy z online reklamy. V rámci Francúzska je daňový základ oveľa širší, sú v ňom začlenené aj príjmy z poskytovania digitálneho rozhrania, cielenej reklamy a prenosu údajov zhromaždených o používateľoch na reklamné účely. Jednotlivé sadzby dane sú rôzne. Daňová sadzba sa pohybuje od 1,5 % v Poľsku do 7,5 % v Maďarsku a Turecku (hoci daňová sadzba v Maďarsku je dočasne znížená na 0%). Pre priblíženie fungovania španielskej dane z digitálnych služieb  vidíme stanovenie dane z príjmov z online reklám, obchodov sprostredkovaných na digitálnych platformách a predaja používateľských údajov technologickými spoločnosťami na úrovni 3 %.

EÚ plánuje zaviesť digitálnu daň na začiatku roka 2023. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Vlastné zdroje
  5. Digitálna daň

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.