Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Digitálna daň

Podľa súčasných medzinárodných daňových pravidiel nadnárodné spoločnosti vo všeobecnosti platia daň z príjmu právnických osôb tam, kde dochádza k výrobe, a nie tam, kde sa nachádzajú spotrebitelia alebo, konkrétne pre digitálny sektor, používatelia. 

Niektoré krajiny ako Rakúsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Turecko a Spojené kráľovstvo zaviedli daň z digitálnych služieb. Iné krajiny zahŕňajúce Belgicko, Česku republiku a Slovensko zverejnili návrhy na uzákonenie digitálnej dane. Prejavený zámer o zavedenie dane z digitálnych služieb oznámilo Lotyšsko, NórskoSlovinsko.

Ak by sme si chceli bližšie priblížiť štruktúru niektorých systémov, môžeme konštatovať, že Rakúsko a Maďarsko zdaňujú iba príjmy z online reklamy. V rámci Francúzska je daňový základ oveľa širší, sú v ňom začlenené aj príjmy z poskytovania digitálneho rozhrania, cielenej reklamy a prenosu údajov zhromaždených o používateľoch na reklamné účely. Jednotlivé sadzby dane sú rôzne. Daňová sadzba sa pohybuje od 1,5 % v Poľsku do 7,5 % v Maďarsku a Turecku (hoci daňová sadzba v Maďarsku je dočasne znížená na 0%). Pre priblíženie fungovania španielskej dane z digitálnych služieb  vidíme stanovenie dane z príjmov z online reklám, obchodov sprostredkovaných na digitálnych platformách a predaja používateľských údajov technologickými spoločnosťami na úrovni 3 %.

EÚ plánuje zaviesť digitálnu daň na začiatku roka 2023.